Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Imatge de la sessió del passat 22 de juny / REDACCIÓ.
Imatge de la sessió del passat 22 de juny / REDACCIÓ

El Ple porta a aprovació un nou protocol municipal d’actuació davant d’una possible afectació en el sistema de drenatge de Castelldefels

La sessió ordinària del mes de setembre, aquest divendres 29 a les 18 hores, inclou també diversos punts relacionats amb els comptes de l’Ajuntament, l’ampliació de l’encàrrec de gestió per a l’any 2023 a SAC i un relacionat amb el manteniment del clavegueram, entre altres · El Ple es retransmet en directe per Ràdio Castelldefels 98.0FM, a través del canal de YouTube municipal (i a la portada de la web municipal Castelldefels.org) i el seguiment punt per punt a través de Twitter

Última modificació:

L’Ajuntament celebra el Ple ordinari del mes de setembre aquest divendres dia 29 (18 hores). Després de l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes, inclou, entre d’altres temes, dos punts relacionats amb el clavegueram i el sistema de drenatge pluvial de la ciutat: l’aprovació del Protocol municipal d’actuació davant d’una possible afectació en el sistema de drenatge pluvial del municipi de Castelldefels; i l’autorització de la cessió del contracte de servei de manteniment del clavegueram municipal dintre del cicle de l’aigua i de coordinardor de seguretat i salut a obres de clavegueram del municipi de Castelldefels, lot-2 (serveis tècnics necessaris de coordinador/a de seguretat i salut per a les obres de clavegueram).

El Ple també inclourà l’aprovació del compte general de 2022; l’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions i dos donar compte (de l’informe de la Intervenció i la Tresoreria municipals sobre l’execució del Pressupost i dels moviments i la situació de la Tresoreria corresponent al segon trimestre de 2023 i dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s’estableixen mesures contra la morositat i del període mig de pagament – segon trimestre 2023).

A banda d’aquests sis punts, la sessió inclou el debat i la votació de tres punts més:

  • Estimar la petició d’autorització de compatibilitat d’acord amb la normativa reguladora de règim d’incompatibilitats de personal al servei de les administracions públiques
  • Ampliació de l’encàrrec de gestió per a l’any 2023 a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. (SAC, S.A.)
  • Aprovació i inici de l’expedient de contractació del servei de neteja dels edificis, locals i dependències municipals de Castelldefels

 

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

- Mocions dels Grups Municipals (quatre en total)

  • Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP “dels 100 primers dies de desgovern de PP i SOM”
  • Moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM per una resolució dialogada, social i de convivència, davant de la problemática del “Top manta” a Castelldefels
  • Moció que presenten els grups municipals de Movem ECP-C, PSC-CP i ERC-AM per la millora de la seguretat viària de Castelldefels
  • Moció que presenten els grups municipals de Movem ECP-C, ERC-AM i PSC-CP de rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l’àmbit esportiu i per l’adopció de mesures per la seva eradicació

 

Com és habitual, el Ple ordinari conclou amb els Assumptes d'Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per YouTubeRàdio Castelldefels 98.0 FM, a la portada de la web Castelldefels.org i el seguiment a través del Twitter de l'Ajuntament