Oferta de treball: AUXILIAR DE JARDINERIA   Alta: 22/05/2019   Codi: 10194

Activitat de l'empresa Empreses Municipals
Categoria OFICIS: Jardiners
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

Procés de selecció per l'ampliació de la borsa de treball de llocs de treball temporals d'auxiliars jardiners de la plantilla de personal de JARFELS, S.A. per a la realització de tasques de jardinería, creada el passat 1 de Juny del 2016 amb vigencia inicial d' 1 any i prorrogable anualment.
Per veure requisits imprescindibles i específics veure bases específiques al taulell d'ofertes de La Guaita o a la web de www.jarfels.net
S'Ofereix:
-Jornada Laboral: complerta
-Horari: de 7:30 a 15:00h
-Lloc de treball: Castelldefels.
-Sou: 20.630€ bruts anuals+ plusos segons conveni.
-Tipus de contracte: eventual segons necessitats
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I PROCEDIMENT
Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria del procés de provisió es presentaran:
En persona, en el domicili social de l'Empresa: JARFELS. Crta de la Sentiu, 17 de Castelldefels (horari de dilluns a divendres de 9 a 13h).
•Per correu electrònic a la següent direcció: jarfels@jarfels.com
Es faran proves teòriques, de caràcter pràctic i entrevista personal, les dues últimes eliminatòries.
Lloc on es pot trobar la sol·licitud: a la web de l'empresa (www.jarfels.net), juntament amb les bases de l'oferta. El llistat de persones admeses i puntuacions es publicaran a la página web de l'empresa www.jarfels.net
El termini romandrà obert des del dia 22 de Maig fins el 7 de Juny del 2019, ambdós inclosos.
Data, horari i resultat de les proves: Cal que les persones candidates s'informin de les dates i horaris de les proves a través del web de JARFELS, SA. No es farà una convocatòria individualitzada.
La vigència d'aquesta borsa será de dos anys a partir de l'endemà de la data de publicació de la llista de seleccionats, prorrogable a dos anys més.

Formació requerida: Certificat d'escolaritat

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50