Oferta de treball: CONDUCTOR/A DE CAMIÓ   Alta: 20/05/2021   Codi: 11054

Activitat de l'empresa Empreses Municipals
Categoria ÀREA LOGÍSTICA: Conductors / xofers i repartidors de mercaderies amb vehicle
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

És objecte d'aquesta convocatòria el procés de selecció del perfil professional D'UNA PLAÇA INDEFINIDA DE CONDUCTOR/A OFICIAL 1ª amb carnet C i creació d'una borsa de treball per l'empresa municipal serveis ambientals de Castelldefels (SAC).
CONDICIONS DE L'OFERTA:
-Jornada complerta
-Horari: torn de tarda de dilluns a diumenges, amb els descansos reglamentaris
-Salari: 28.341,12€ brut anual  (plusos segons conveni)
-Tipus de contracte: indefinit
-Període de prova: 1 mes
-Municipi de treball: Castelldefels

Funcions: Les seves  tasques i responsabilitats principals son la conducció de vehicles que requereixen permís de conduir C, adequats a les feines pròpies del servei de recollida de residus, restes de poda i altres elements de gran volum/pes.
-Executar les tasques de transport, càrrega i descàrrega de productes, materials i altres elements vinculats al servei.
-Assegurar que el vehicle comenci el servei amb bones condicions (mirar nivells...).
-Es responsabilitzarà de la correcta conservació de la màquina o vehicle assignat, podent realitzar petites reparacions que no requereixin eines ni material del taller.
-Repostar combustible.
-Elaboració de partes diaris de control d'incidències.

Per a la realització de la seva feina podrà fer ús de màquines i eines.

REQUISITS ESPECÍFICS

 1. Titulació acadèmica mínima: ESO o Graduat Escolar. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

 2. Acreditar el coneixement de les llengües castellana a nivell superior i de la llengua catalana a nivell intermedi B-2. Les persones que no disposin de l'esmentada certificació, hauran de realitzar una prova específica de nivell, previstes a les Bases de la present convocatoria.

 3. Disposar de carnet de conduir classe C en vigor.

Per veure els requisits generals i específics per participar en el procés adreçar-se a veure bases reguladores a www.sac.es 
Les sol.licituds per prendre part de la convocatòria del procés de provisió es presentaran en el termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i a la web de SAC, S.A

El termini romandrà obert des del dia 20 de maig al 3 de juny de 2021, ambdós inclosos.
Les sol·licituds s'hauran de presentar:

 • Presencialment en les oficines de SAC de la Ctra. de la Sentiu nº 17 de Castelldefels, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h.

 • Mitjançant correu electrònic a la següent adreça de correu: personal@sac.es

Es requisit imprescindible adjuntar amb la sol·licitud:

 • Currículum vitae,

 • Fotocòpia del DNI,

 • Fotocòpia del títol acadèmic que acrediti la titulació indicada a l'apartat a dels requisits específics

 • Fotocòpia del carnet de conduir

 • Fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell d'idiomes indicat en l'apartat de requisits específics.

 • Fotocòpia del informe de vida laboral actualitzat a 30 d'abril de 2021.

Lloc on es pot trobar la sol.licitud: a la web de l'empresa www.sac.es i a La Guaita
Documentació a presentar: consulteu bases específiques reguladores o pàgina web www.sac.es
El llistat de persones admeses i no admeses al procés de de selecció es publicarà a la página web de l'empresa www.sac.es
Data, horari i resultat de les proves: cal que les persones candidates s'informin de les dates, horaris de les proves a través de la pàgina web de www.sac.es. No es farà una convocatària individualitzada.
La llista definitiva dels aspirants a contractar es publicarà a la web de www.sac.es

Formació requerida: Graduat Escolar (EGB / ESO)

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50