Oferta de treball: MECĀNIC/A AUTOMOCIĶ   Alta: 24/01/2023   Codi: 12098

Activitat de l'empresa Empreses Municipals
Categoria OFICIS: MECĀNIC AUTOMOCIĶ
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

És objecte d'aquesta convocatòria el procediment de selecció per a la contractació amb caràcter indefinit del perfil professional de mecànic/a d'automoció per a l'empresa SAC.
Les seves tasques i responsabilitats principals son la reparació, manteniment i cuidat general de tots els vehicles, màquines i eines de l'empresa, havent d'exercitar tota classe de feines que siguin necessàries i tenint al seu càrrec el correcte funcionament dels elements mecànics citats i de taller o garatge, on més habitualment prestarà els seus serveis.
CONDICIONS DE L'OFERTA:
-Jornada complerta
-Horari: jornada intensiva de matÍ o tarda, de dilluns a dissabte
-Salari: segons conveni
-Tipus de contracte: indefinit
REQUISITS ESPECÍFICS

  1. Titulació acadèmica mínima: FP o CFGS en automoció o similar. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

  2.  S'haurà d'acreditar un nivell de coneixement de la llengua castellana equivalent a nivell superior i de la llengua catalana a nivel se suficiencia B1. Les persones que no disposin de l'esmentada certificació, hauran de realitzar una prova específica de nivell, previstes a les Bases de la present convocatoria.

 3.  Estar en possessió del carnet de conduir classe B en vigor.

 4. Acreditar experiència mínima de 2 anys d'experiència com a mecànic/a hidràulica, mecànica i sistemes elèctrics-electrònics.

Per veure els requisits generals i específics per participar en el procés adreçar-se a veure bases reguladores a www.sac.es Les sol.licituds per prendre part de la convocatòria del procés de provisió es presentaran en el termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i a la web de SAC, S.A
El termini romandrà obert des del dia 23 de Gener al 5 de Febrer del 2023, ambdós inclosos.
Les sol·licituds s'hauran de presentar:

  • Presencialment en les oficines de SAC de la crta de Sentiu, 17 de Castelldefels, de dilluns a divendres de 9 - 13h.

  • Mitjançant correu electrònic a la següent adreça de correu: personal@sac.es

Lloc on es pot trobar la sol.licitud: a la web de l'empresa www.sac.es i a La Guaita presencialment.
Documentació a presentar: consulteu bases específiques reguladores o pàgina web www.sac.es

Formació requerida: FP Segon Grau / Cicl.Form. Grau Superior

Contactar amb l'empresa

↑ pujar