Oferta de treball: AGENTS CONTROLADORS ESTACIONAMENT REGULAT SAC   Alta: 13/03/2023   Codi: 12189

Activitat de l'empresa Empreses Municipals
Categoria ÀREA LOGÍSTICA: Vigilants de seguretat
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

És objecte d'aquesta convocatòria el procediment de selecció per a la contractació dins la plantilla d'agents controladors/es d'estacionament per a l'àrea d'Aparcaments de l'empresa municipal SAC, S.A
Per realitzar tasques de:

-Control de l'estacionament
-Parquímetres i zona de control.
-​Atenció al públic.

CONDICIONS DE L'OFERTA:
-Categoria profesional: Inspector/a agent estacionament regulat.
-Horari:  segons necessitats del servei, matí i/o tarda de dilluns a diumenge, inclosos festius. Habitualment de l'1  maig al 30 de setembre, subjecte a canvi segons els dies que fixi l'ordenança municipal.
-Sou: 22.457€ bruts anuals (per a jornada complerta) Habitualment 36h/semana.
-Tipus de contracte: temporal
REQUISITS GENERALS:

  1. Titulació acadèmica mínima: ESO o equivalent, FPI (Formació Professional de 1er grau).Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

  2. Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell intermedi (nivell B-2). Les persones que no disposin de l'esmentada certificació, hauran de realitzar una prova específica de nivell, previstes a les Bases de la present convocatòria

  3. Tenir coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari (ús smartphones, navegadors web, etc.).

  4. No haver estat valorat negativament en l'acompliment d'un lloc de treball a SAC.

  5. No haver rescindit un contracte de treball per no superar el període prova a SAC en l'acompliment del lloc de treball d'agent controlador/a.

  6. No haver estat separat/a dels serveis,ni haver estat acomiadat disciplinàriament de SAC.

Per veure els requisits generals i específics per participar en el procés adreçar-se a veure bases reguladores a www.sac.es 
Les sol.licituds per prendre part de la convocatòria del procés de provisió es presentaran en el termini de 17 dies naturals a partir del mateix dia de la publicació de la convocatòria i a la web de SAC, S.A

El termini romandrà obert des del dia 10 al 26 de Març 2023, ambdós inclosos.
Les sol·licituds s'hauran de presentar:

  • Presencialment en les Oficines de SAC  de la Crta. de la Sentiu, 17 de Castelldefels de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h

  • Mitjançant correu electrònic a la següent adreça de correu: personal@sac.es

Lloc on es pot trobar la sol.licitud: a la web de l'empresa www.sac.es i a La Guaita
Documentació a presentar: consulteu bases específiques reguladores o pàgina web www.sac.es
El llistat de persones admeses i no admeses al procés de de selecció es publicarà a la pàgina web de l'empresa www.sac.es
Data, horari i resultat de les proves: cal que les persones candidates s'informin de les dates, horaris de les proves a través de la pàgina web de www.sac.es. No es farà una convocatària individualitzadaLa llista definitiva dels aspirants a contractar es publicarà a la web de www.sac.es
Tots/totes els /les aspirants que hagin superat satisfactòriament les proves selectives però no hagin sigut seleccionats per a ocupar les vacants descrites s'incorporaran a la vigent borsa de treball d'agents controlador de SAC.

Aquesta borsa ampliada té una vigència fins al 31 de Desembre del 2023, prorrogable anualment fins a l'entrada en vigor d'una nova borsa, segons determini SAC.

Formació requerida: Graduat Escolar (EGB / ESO)

Contactar amb l'empresa

↑ pujar