Oferta de treball: T╚CNIC/A JUR═DIC DE L'└REA D'HABITATGE (SAC)   Alta: 19/09/2023   Codi: 12518

Activitat de l'empresa Empreses Municipals
Categoria VARIS: Professionals del dret
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

És objecte d'aquesta convocatòria el procediment de selecció per a la contractació amb caràcter indefinit d'un/a LLICENCIAT/DA EN DRET o Grau equivalent, pel departament de l' Àrea d'Habitatge de SAC, SA on s'encarregarà principalment de portar a terme l'atenció jurídica i gestió de tots el supòsits derivats de la pèrdua de la possessió, ocupació i/o impagament del lloguer de l'habitatge habitual i del suport en la gestió contractual,   convenis i  processos de l'àrea d'habitatge de la societat.
CONDICIONS DE L'OFERTA:
-Jornada complerta de 40hores
-Horari: de dilluns a divendres i jornada intensiva + 1 tarda a la setmana
-Sou: 32.933,25€ bruts anuals
-Tipus de contracte: indefinit
REQUISITS IMPRESCINDIBLES
Per veure els requisits generals i específics per participar en el procés adreçar-se a veure bases reguladores a www.sac.es 

 1. Titulació acadèmica mínima: Llicenciatura en Dret  o Grau equivalent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
 2. Acreditar el coneixement de la llengua castellana a nivell superior i de la llengua catalana a nivell de suficiència C-1. Les persones que no disposin de l'esmentada certificació, hauran de realitzar una prova específica de nivell, previstes a les Bases de la present convocatòria.
 3. Experiència contrastada mínima de 3 anys  en llocs de treball amb funcions similars a la plaça convocada.
  Les sol.licituds per prendre part de la convocatòria del procés de provisió es presentaran en el termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i a la web de SAC, S.A
  El termini romandrà obert des del dia 19 de setembre fins al 3 d'octubre de 2023, ambdós inclosos
  Les sol·licituds s'hauran de presentar:
 • Presencialment en les oficines de SAC de la Carretera de la Sentiu nº 17 de Castelldefels, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores.
 • Mitjançant correu electrònic a la següent adreça de correu: personal@sac.es

Lloc on es pot trobar la sol.licitud: a la web de l'empresa www.sac.es
Documentació a presentar: consulteu bases específiques reguladores o pàgina web www.sac.es
El
llistat de persones admeses i no admeses al procés de de selecció es publicarà a la página web de l'empresa www.sac.es.
Data, horari i resultat de les proves: cal que les persones candidates s'informin de les dates, horaris de les proves a través de la pàgina web de www.sac.es. No es farà una convocatària individualitzada.
La llista definitiva dels aspirants a contractar es publicarà a la web de www.sac.es

Formació requerida: Titulat Universitari 1er Cicle

↑ pujar