Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

  • Política de la Qualitat de l’Ajuntament de Castelldefels

    L’Ajuntament de Castelldefels, a través del Comitè de Qualitat, defineix, documenta i implementa la política de la qualitat de la nostra corporació aprovada per el Ple el 25/11/2021. La nostra política es basa en la següent declaració: El Comitè de Qualitat de l’Ajuntament de Castelldefels, com a màxim representant del Sistema de Gestió de la Qualitat, manifesta de forma pública les línies bàsiques que la configuren, tenint en compte el Pla d’Actuació Municipal, l’Acord de Ciutat i altres plans estratègics de l’Ajuntament:

  • Objectius de Qualitat

    OBJECTIUS 2023 OFERIR I FOMENTAR ALTERNATIVES DE TRANSPORT SOSTENIBLE A LA PLATJA DURANT PERIODES I ACTES DE GRAN AFLUÈNCIA DE VISITANTS. DINAMITZAR LA PLATJA DES DE CRITERIS DE SALUT PÚBLICA, AMBIENTALS I SOCIALS. ESTABLIR COL·LABORACIONS I PARTICIPAR EN ESDEVENIMENTS DE DIFUSIÓ MEDIAMBIENTAL O CIENTIFICO-TÈCNICA SOBRE SOSTENIBILITAT I RESILENCIA DEL LITORAL. IMPULSAR L’EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE RECURSOS I PREVENCIÓ DE RESIDUS A LA PLATJA. MILLORAR EL PAISATGISME I LA IMATGE DE LA FAÇANA MARÍTIMA. DIGITALITZAR ELS RECURSOS SENYALÍSTICS I DE COMUNICACIÓ A LA PLATJA. DIMENSIONAR ELS SERVEIS DE PLATGES SEGONS LES NECESSITATS DE CADA TEMPORADA DE L’ANY.