CALENDARI FISCAL 2021

 

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA

SERVEIS ECONÒMICS

UI Gestió de Tributs

 

CALENDARI FISCAL I DE PREUS PÚBLICS ANY 2021

 

CONCEPTE

PERÍODE COBRAMENT VOLUNTÀRIA

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica:

DOMICILIATS: 3 de maig

NO DOMICILIATS: 1 de març a 5 de maig

Taxa d'Ocupació i Aprofitament de la Via Pública:

  • Quioscs i Marquesines
  • Rètols indicatius d'hotels i restaurants

 

DOMICILIATS: 3 de maig

NO DOMICILIATS: 1 de març a 5 de maig

 

Taxa d'Ocupació i Aprofitament de la Via Pública:

  • Parades de venda fixa (mercat setmanal)

 

DOMICILIATS: 1 de juny

NO DOMICILIATS: 3 de març a 7 de juny

 

Taxa d'Ocupació i Aprofitament de la Via Pública:

  • Taules i cadires.
  • Mostres comercials, babys infantils, neveres o màquines de gelats i altres supòsits.

DOMICILIATS:

1a fracció: 3 de maig

2a fracció: 1 de juliol

3a fracció: 1 d'octubre

4a fracció: 1 de desembre

 

NO DOMICILIATS: 3 de maig a 7 de setembre

 

Impost sobre Béns Immobles (Urbana):

DOMICILIATS:

1a fracció: 3 de maig

2a fracció: 1 de juliol

3a fracció: 1 d'octubre

4a fracció: 1 de desembre

 

NO DOMICILIATS: 3 de maig a 7 de setembre

 

Impost sobre Béns Immobles (Rústica ):

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 7 de juny a 7 de setembre

Taxa sobre el Servei de Clavegueram:

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 7 de juny a 7 de setembre

Ecotaxa pel Tractament de Residus:

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 7 de juny a 7 de setembre

Taxa d'Entrada de Vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (Guals):

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 7 de juny a 7 de setembre

Taxa de Cementiri Municipal

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS:  7 de juny a 7 de setembre

Impost sobre Activitats Econòmiques:

DOMICILIATS: 2 de novembre

NO DOMICILIATS: 16 de setembre a 16 de novembre

 

Preu públic Casa dels Infants - Mensual

- Escola Bressol.

 -Serveis Educatius.

*Serveis no inclosos padrons anteriors.

 

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

FEBRER:    21 de gener al  22 de març

MARÇ:   22 de febrer al 22 d'abril

ABRIL:     22 de març al 25 de maig

MAIG:      21 d'abril al 21 de juny

JUNY:      21 de maig al 21 de juliol

JULIOL:       21 de juny al 23 d'agost

AGOST:     21 de juliol al 21 de setembre *

 

SETEMBRE:   21 de setembre al 22 de novembre

OCTUBRE:     21 d'octubre al 21 de desembre

NOVEMBRE: 22 de novembre al 24 de gener (2022)

DESEMBRE:   21 de desembre al 21 de febrer (2022)

 

Preu públic Escola de Dansa - Mensual

 

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

 

FEBRER:    21 de gener al  22 de març

MARÇ:   22 de febrer al 22 d'abril

ABRIL:     22 de març al 25 de maig

MAIG:      21 d'abril al 21 de juny

JUNY:      21 de maig al 21 de juliol

 

SETEMBRE:   23 d'agost al 25 d'octubre

OCTUBRE:     21 de setembre al 22 de novembre

NOVEMBRE: 21 d'octubre al 21 de desembre

 DESEMBRE:   22 de novembre al 24 de gener (2022)

 GENER 2022: 21 de desembre al 21 de febrer (2022)

 

 

Preu Públic del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)- Mensual

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

 

GENER:   22 de febrer al 22 d'abril

FEBRER:     22 de març al 25 de maig

MARÇ:      21 d'abril al 21 de juny

ABRIL:      21 de maig al 21 de juliol

MAIG:       21 de juny al 23 d'agost

JUNY:     21 de juliol al 21 de setembre

JULIOL:     23 d'agost al 25 d'octubre

AGOST:   21 de setembre al 22 de novembre

SETEMBRE:     21 d'octubre al 21 de desembre

OCTUBRE: 22 de novembre al 24 de gener (2022)

 NOVEMBRE:   21 de desembre al 21 de febrer (2022)

 

 

Preu Públic de les Activitats formació, cultural i temps lliures (Tallers i altres serveis mensuals) - Mensual

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

FEBRER:    21 de gener al  22 de març

MARÇ:   22 de febrer al 22 d'abril

ABRIL:     22 de març al 25 de maig

MAIG:      21 d'abril al 21 de juny

 

SETEMBRE:   23 d'agost al 25 d'octubre

OCTUBRE:     21 de setembre al 22 de novembre

 NOVEMBRE: 21 d'octubre al 21 de desembre

 DESEMBRE:   22 de novembre al 24 de gener (2022)

 GENER 2022: 21 de desembre al 21 de febrer (2022)

 

 

Preu Públic La Guaita-Coworking -Trimestral

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

 

PRIMER TRIMESTRE:   21 de gener al  22 de març

SEGON TRIMESTRE:     22 de març al 25 de maig

TERCER TRIMESTRE:    21 de juny al 23 d'agost

QUART TRIMESTRE: 21 de setembre al 22 de noviembre

 

 

NOTA.- Del cobrament dels tributs periòdics a dalt indicats, tant en via voluntària com en executiva, s'encarrega l'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA de la Diputació de Barcelona (ORGT), que també du a terme les gestions implícites, com emissió de duplicats, domiciliacions bancàries, etc.

Oficina ORGT de Castelldefels:
Edifici nou Ajuntament (primera planta)
e-mail: orgt.castelldefels@diba.cat
Telèfon: 93.472.92.44
Fax: 93.411.78.82

 


Revisat: 23/03/2021

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50