Presentació

Ens ocupem de la gestió econòmica, amb l'objectiu de facilitar la planificació i la gestió pressupostària i econòmica, i permetem l'obtenció dels recursos econòmics necessaris per a l'exercici de l'activitat municipal, gestionem l'inventari de béns i mantenim la base de dades de la ciutat i de tercers.
Estem integrats per:

  • Secció de Comptabilitat i Patrimoni: Aglutina les funcions d'intervenció i tresoreria i gestiona la comptabilitat  de l'Ajuntament i el patrimoni/inventari de béns municipals..
  • Gestió de Tributs i Sistemes d'Informació Territorial (SIT):
    • Gestió de Tributs: Gestiona ingressos de dret públic municipal de l'Ajuntament a excepció dels gestionats per delegació per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).
    • Sistemes d'Informació Territorial (SIT): Gestiona el manteniment de la base de dades de la ciutat, pel que fa al territori, i de tercers i col·labora en la gestió cadastral del municipi.
  • Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT): Actua per delegació bàsicament en matèries de recaptació, i, en menor mesura, de gestió d'alguns ingressos.

Revisat: 13/02/2018

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50