Presentació


La missió de l'Àrea d'Hisenda (Serveis Econòmics) és dur a terme la gestió econòmica del municipi , en sentit ampli, amb l'objectiu de facilitar i executar, d'una banda la planificació i la gestió pressupostària i econòmica (a través de la Secció de Comptabilitat i Patrimoni i les seves Unitats Intermèdies), i d'altra banda la política fiscal (a través de la Secció de Gestió de Tributs i SIT i les seves Unitats Intermèdies).

Ens ocupem de la gestió econòmica, amb l'objectiu de facilitar la planificació i la gestió pressupostària i econòmica, i permetem l'obtenció dels recursos econòmics necessaris per a l'exercici de l'activitat municipal, gestionem l'inventari de béns i mantenim la base de dades de la ciutat i de tercers.

Estem integrats per:

 

SECCIÓ DE COMPTABILITAT I PATRIMONI: Aglutina les funcions d'intervenció i tresoreria i gestiona la comptabilitat de l'Ajuntament i el patrimoni/inventari de béns municipals. Garanteix la correcta elaboració, aprovació i tramitació del pressupost i assegura la comptabilització de tots els actes i documents de contingut econòmic, inclòs el patrimoni comptable, així com la seva fiscalització i execució, i els estudis de costos dels serveis municipals, n'extreu informació i indicadors i els analitza per tal d'optimitzar la gestió econòmica financera de l'Ajuntament, garantint una imatge real i fidel als principis comptables.

 

S'estructura organitzativament en:

·UI Pressupost, Comptabilitat i Patrimoni.

·UI Fiscalització i Costos.


SECCIÓ DE GESTIÓ DE TRIBUTS I SIT (Sistemes d'Informació Territorial): Facilita i executa la política fiscal, assegura l'ordenació, gestió, liquidació i inspecció dels ingressos de dret públic, així com la seva fiscalització, i garanteix la fiabilitat de la base de dades de ciutat i de tercers, n'extreu informació i indicadors i els analitza per tal d'optimitzar-ne la correcta execució per a la recaptació.

 

S'estructura organitzativament en:

·UI Gestió de Tributs.

·UI SIT.

 

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (ORGT): Actua per delegació de l'Ajuntament, bàsicament en funcions corresponents a matèries de recaptació, i, en menor mesura, de gestió d'alguns ingressos de dret públic.

 


Revisat: 20/10/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50