Declaració de Política de la Qualitat

 

Política de la qualitat de l'Ajuntament de Castelldefels

L'Ajuntament de Castelldefels, a través del Comitè de Qualitat, defineix, documenta i implementa la política de la qualitat de la nostra corporació.

El Comitè de Qualitat de l'Ajuntament de Castelldefels, com a màxim representant del Sistema de Gestió de la Qualitat, manifesta de forma pública les línies bàsiques que la configuren, tenint en compte el Pla d'Actuació Municipal:

Missió

La missió de l'Ajuntament de Castelldefels és procurar el benestar de la ciutadania que orienta la seva actuació, prestant serveis individuals i col·lectius amb criteris de qualitat i innovació,  promovent la participació ciutadana i transparència en les seves actuacions, per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, aconseguir la integració de les persones que arriben al municipi, i posar bases sòlides que propiciïn un desenvolupament constant, ordenat, humà, sota els criteris de Governança, Innovació, Tecnologia, Accessibilitat universal i Sostenibilitat.

Construir un model de ciutat intel·ligent, saludable, sostenible i oberta, que ofereixi a la ciutadania, espais, serveis i equipaments de qualitat, eficients i col·laboratius amb el seu entorn, mitjançant el desplegament de tecnologies,  que siguin de gaudiment familiar i personal i que impliquin a tots/es els/les agents (la Corporació, la ciutadania, proveïdors de serveis i agents públics i privats que hi actuen).

En aquest sentit, es defineix un model de platja que aposta pel desenvolupament econòmic i turístic integrat i sostenible dins del model de destinació turística intel·ligent, residencial, de treball, d'oci, cultural i gastronòmica. La nostra platja és accessible i de proximitat, d'ella pot gaudir tota la ciutadania i també els/les visitants al municipi respectant al veïnat i tenint en compte que és un espai natural a protegir.

Visió

L'Ajuntament de Castelldefels vol ser un govern local...

 • que presti serveis a la comunitat amb qualitat excel·lent i millorada continuadament.

 • que assoleixi els resultats desitjats al menor cost possible, invertint els recursos necessaris, sens perjudici de les condicions laborals del personal.

 • que integri a la ciutadania en la definició i implementació de les polítiques públiques.

 • que doni resposta a les necessitats socials de la nostra ciutadania.

 • compromès per la igualtat d'oportunitats, i la lluita contra la violència de gènere.

 • que adquireix un compromís per lluitar contra l'atur, fomentant les polítiques d'ocupació de qualitat.

 • que aposta per la transformació de la nostra ciutat, gaudint d'espais públics més nets, sostenibles i saludables, respectant el medi ambient.

 • que vetlli per la salut i seguretat de la ciutadania.

 • que promogui activitats culturals, educatives, esportives i turístiques.

 • que promogui la convivència i el civisme al municipi.

 • que motivi al nostre personal perquè doni igualtat d'oportunitats, de participació, formació i promoció.

 • compromès amb l'acompliment dels requisits legals.

L'Ajuntament de Castelldefels vol una ciutat de la qual la ciutadania se'n senti orgullosa.

Valors

Els valors que inspiren el desenvolupament de la missió i la visió de l'Ajuntament, són els següents:

 • Gestionem els nostres processos amb orientació a la ciutadania, oferint canals de participació mitjançant l'escolta activa, on la transparència i el bon govern es consoliden com a eines determinants del control social de l'Administració i de la seva activitat, en benefici d'una major qualitat democràtica.
 • Creiem que el nostre principal actiu de l'entitat es troba en el nostre personal, i en conseqüència fomentem el desenvolupament de les capacitats tant dels professionals mitjançant la formació continuada, l'impuls del treball en equip, i l'establiment de criteris d'eficàcia i eficiència en la gestió, així com la prevenció de la seguretat i la salut a l'entorn de treball.
 • Considerem que cal implicar en els objectius de l'Ajuntament als nostres proveïdors de serveis i a les altres administracions amb les que col·laborem, potenciant la perspectiva de la cooperació, el benefici mutu, el treball en xarxa i coresponsabilitat
 • Volem diferenciar-nos per la nostra capacitat d'innovar i d'adaptar-nos a les situacions canviants del nostre entorn, recolzant-nos en la millora continuada dels projectes i processos dels quals l'Ajuntament n'és responsable, aprofitant la societat del coneixement i la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació en la gestió interna per tal de millorar l'eficàcia administrativa.

Revisat: 06/02/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50