A què ens comprometem

 • A donar informació sempre actualitzada de les activitats programades: a la web municipal, al tauler d'anuncis del centre Frederic Mompou, presencialment i telefònicament de manera immediata, i per correu electrònic en el termini de dos dies com a màxim.
 • A cedir espais de trobada al Centre Frederic Mompou a les associacions de la ciutat.
 • A garantir aproximadament 65 places anuals als cursos de natació recreativa.
 • A organitzar cursos gratuïts d'informàtica per a la gent gran.
 • A assegurar la realització de cursos, tallers i activitats dirigides al col·lectiu de la gent gran.
 • A cedir les nostres instal·lacions per als balls de saló, els diumenges i diversos festius a l'any.
 • A potenciar la participació de les persones grans a la web de la Gent Gran.
 • Informar i ajudar a la tramitació de subvencions per al programa “Turismo Social para mayores”.
 • A facilitar la informació per l'obtenció del carnet de transport metropolità.
 • A garantir el bon funcionament d'un espai informàtic i d'accés gratuït a Internet per a la gent gran.
 • A mantenir i potenciar el Consell de la Gent Gran com a eina de participació ciutadana, i a organitzar com a mínim 2 sessions anuals del Consell de la Gent Gran.
 • A garantir un mínim de 9 excursions anuals amb un màxim de 120 places per excursió.
 • A garantir l'accés al Programa de Salut i Diversió a un mínim de 500 participants.
 • A facilitar un espai de trobada a l'escola d'estiu el mes de juliol per a un mínim de 80 persones.

 

 
 

 

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nombre de persones assistents a les activitats que s'organitzen des del Programa de Salut i Diversió.
 • Nombre d'inscripcions subvencionades als cursos de natació.
 • Nombre de cursos d'informàtica i persones assistents per curs.
 • Nombre d'altres cursos, tallers i activitats organitzats al Mompou per a la gent gran i nombre de persones assistents.
 • Nombre d'aportacions que han fet arribar persones grans per incloure-les a la web.
 • Nombre de persones que utilitzen els ordinadors de l'aula Ciber-Gran d'accés lliure
 • Nombre de persones que participen als balls de saló dels diumenges i festius
 • Nombre d'excursions anuals i places ocupades per excursió.
 • Nombre de persones subvencionades al  Programa  de  “Turismo  Social  para mayores” respecte al nombre de persones que ho sol·licita (anual).
 • Nombre de reunions del Consell de la GentGran.
 • Resultats d'enquestes de mesura de la satisfacció d'usuaris/es de les activitats de gent gran.
 • Resultats d'enquestes sobre activitats del casal de la gent gran del Centre Frederic Mompou.
 • Resultats d'enquestes de satisfacció i millora dels usuaris/es del Programa Salut i Diversió.
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei(anual).
 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores conseqüents realitzades(anual).

 

Indicadors de Gent Gran


Revisat: 30/01/2023

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50