A què ens comprometem

  • A informar i recordar puntualment tots els assumptes de l'àrea que siguin d'interès general mitjançant inserció en el web municipal, la revista municipal El Castell i altres mitjans de difusió que es considerin adequats.

  • A procurar uns tràmits més àgils i fàcils en ingressos (ajornaments i fraccionaments de deutes, domiciliacions, i compensacions) i en pagaments (transferències, endossos, tramesa puntual als creditors de les dades identificatives dels pagaments) i, sempre que sigui possible, a través del web.

  • A oferir a la ciutadania una gestió personalitzada dels assumptes de l'àrea.

  • A atendre de manera personalitzada i confidencial, en menys de 10 minuts d'espera, excepte situacions excepcionals. Les cites prèvies s'atendran en l'hora convinguda.

 

Com mesurem els nostres compromisos

 
   
  • Queixes de la ciutadania relatives a la informació actualitzada que contenen els diversos mitjans de comunicació d'aquesta Administració.

  • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).

  • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anualment).

  • Altres indicadors i dades d'interès continguts en la Memòria Anual de Gestió de l'Àrea d'Economia i Hisenda (Serveis Econòmics).

 

Indicadors de l'Àrea Econòmica


Revisat: 29/11/2022

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50