Llei de la Dependència

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades.

Regular les condicions bàsiques d'accés als beneficis que es recullen a la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de Promoción de la Autonomía personal y la Atención a las personas en situación de dependencia, (veure arxiu en pdf de la Llei 39/2006).

Podran sol·licitar aquest reconeixement les persones que compleixin els següents requisits:

 • Trobar-se en situació de dependència en alguns dels graus establert, de moment només per Grau III i pel Grau II nivell 2 (veure qüestionari orientatiu sobre la situació de dependència).
 • Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de 5 anys el període de residència s'exigirà a qui tingui la guarda i custòdia.

A partir del dia 21 de maig de 2007.

Veure la documentació general i/o específica que cal aportar al revers de la sol·licitud.

Per informació i recollida de sol·licituds:

 • A les oficines dels Serveis Socials d'Atenció Primària (SSAP) i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del seu municipi i a la seva Àrea Bàsica de Salut.
 • A través de la pàgina web del Departament d'Acció Social i Ciutadania ( www.gencat.net/benestar).
 • Si està ingressat a un centre, adreçar-se a la direcció o al Servei de Treball Social del mateix centre.
 • Descarregar sol·licitud en arxiu pdf.

També hi ha un Servei d'Atenció Telefònica per la Dependència (012 Generalitat de Catalunya)

Les sol·licituds es poden lliurar a:

 • Ser. Socials ZONA CAN BOU: Ambulatori CASAP-Can Bou - Tel.: 936367113
  Barris: Montemar, Bellamar, el Poal, Baixador, Lluminetes, la Pineda, Gran Via Mar, les Botigues, Can Bou, Marisol, Zona Universitària i Camí Ral.
 • Ser. Socials ZONA EL CASTELL: Centre Frederic Mompou - Tel.: 936364144
  Barris: Canyars, el Castell, Vista Alegre, Centre, Can Roca i Muntanyeta
 • Registres oficials de l'Administració Oberta de Catalunya.

El Departament d'Acció Social i Ciutadania resoldrà les sol·licituds presentades en un període de 3 mesos.

 • Els SSAP facilitaran a la persona el model normalitzat de sol·licitud i l'orientaran cap a la recollida de la documentació corresponent.
 • La sol·licitud serà emplenada i signada per la persona o el tutor legal, adjuntant la documentació corresponent a la seva situació. La podran presentar als SSAP municipals o als registres oficials de la Administració Oberta de Catalunya.
 • Si la lliura al SSAP, aquests serveis la trametran al Departament d'Acció Social i Ciutadania.
 • Un cop realitzada la valoració funcional pels Serveis de Valoració de la Dependència, l'òrgan competent resoldrà el grau i nivell de dependència i ho comunicarà a la persona sol·licitant.

Revisat: 24/02/2014

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50