Escolarització i Mapa Escolar

Descripció:

  • S'estableix una coordinació amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per l'anàlisi, estudi i seguiment del Mapa Escolar de la ciutat.
  • Participació en les Comissions de garantia d'admissió d'alumnes d'Educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria.
  • Coordinació i cooperació amb la Inspecció i els Centres escolars en el procés d'admissió d'alumnes. 
  • Gestió de la Matricula viva durant elcurs escolar.

Objectius:

  • Detectar necessitats i elaborar propostes de planificació escolar.
  • Garantir una plaça escolar a tots els nens i nenes de la ciutat en edat d'escolarització obligatòria.
  • Informar a la ciutadania de l'oferta educativa de la ciutat.
  • Vetllar per un tractament igualitari de tots els ciutadans/es i per un procediment d'escolarització correcte i eficaç.
  • Coordinar i apropar els recursos existents a la zona per abordar conjuntament amb els centres l'atenció a la diversitat.
  • Detectar i intervenir en els casos d'alumnes que presenten una problemàtica de risc social, en coordinació amb Serveis Socials i d'altres serveis del Departament d'Educació com ara l'EAP, LIC.

Adreçat a:
Població infantil en edat d'escolarització i les seves famílies.

Calendari:
Durant el curs escolar.

Organització:

Regidoria d'Educació i Departament d'Educació Generalitat de Catalunya - Inspecció d'Educació

Responsables municipals:
Regidoria d'Educació 
Telèfon 93 665 11 50
Eulàlia Vinyals: Extensió 1363
Esther Fernández: Extensió 1360
Adreça electrònica: educacio@castelldefels.org


Revisat: 28/02/2022

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50