Serveis que oferim

SERVEIS A LES EMPRESES

 • Informació, Orientació i Assessorament per a la creació d'empreses: Assessorar les persones que tenen idees de negoci, ajudant-les a fer viables aquestes idees i a fer-les realitat, acompanyant-les en l'elaboració del pla d'empresa, orientant-les sobre l'obtenció de recursos econòmics, subvencions i tràmits de constitució, fent-les reflexionar sobre la seva idea de negoci i formant-les en aquells aspectes estratègics per a la gestió de la seva futura empresa. +informació
 • Punt PAE: Punt d'atenció a l'emprenedor, en el què s'assessora i presta serveis als emprenedors i en el qual es tramita la posada en marxa d'activitats empresarials lligades a les principals formes jurídiques: Societat Limitada (SL) i Autònoms, especialment. +informació
 • Prospecció de les necessitats de les empreses: Contactar amb empreses locals per conèixer les seves necessitats amb l'objectiu d'adaptar els nostres serveis.
 • Borsa de Treball: Posar al servei de les empreses locals una borsa de treball per facilitar-los la gestió de recerca de personal. Per facilitar-ne les tramitacions, fer-ne el seguiment i la gestió de la selecció del personal, es poden fer totes les gestions des de la web municipal. +informació
 • Consolidació d'empreses: Oferir un  conjunt de programes i serveis per ajudar a la consolidació de les empreses. Oferir informació sobre les convocatòries d'ajuts i premis d'altres administracions públiques. +informació
 • Guia d'empreses locals: Oferir a les empreses i als comerços de Castelldefels la possibilitat d'aparèixer en una guia d'empreses, per tal que els clients potencials els  puguin localitzar d'una forma ràpida i senzilla les 24 hores del dia. Aquesta guia es troba a la web municipal. +informació
 • Conferències i jornades: Realitzar anualment un Cicle d'Activitats adreçat a les petites i mitjanes empreses (PIME) sobre temes que poden ser del seu interès i que  incideixen en la millora de la seva competitivitat. +informació
 • Formació: Programar cursos de formació contínua, tant per a les persones responsables i/o directives de les empreses com per a les persones que treballen en aquestes i per a persones emprenedores que estan madurant una activitat econòmica per compte propi. Hi ha formació en matèries transversals i generals per a tot tipus d'empreses i d'altres de caràcter més sectorial. +informació
 • Organització de Premis: Amb l'objectiu de premiar els esforços per millorar la competitivitat de les empreses del municipi, coorganitzem amb altres entitats premis a nivell supramunicipal i col·laborem en la seva gestió fomentant i es donant suport a la presentació de candidatures d'empreses locals. +informació
 • Publicacions municipals: Difondre informació a les empreses locals sobre activitats públiques i privades, convocatòries de subvencions i resultats d'estudis. En general, difondre tota mena d'informació local que les pugui afectar o interessar.+informació
 • Estudis econòmics i socials: Posar a l'abast dels agents econòmics i socials informació a través d'estudis referits a temàtiques de desenvolupament local, promoció econòmica, comerç, ocupació i formació. +informació
 • Espai de Coworking: Servei de lloguer d'espais compartits per a l'allotjament empresarial, a disposició, prioritàriament, d'empreses de nova creació o en fase de consolidació. Els preus del lloguer estan recollits a les ordenances municipals. +informació
 • Espais de trobades empresarials: Organitzem trobades empresarials amb format de jornades de treball adreçades a pimes i comerços locals amb l'objectiu de  posar en contacte empreses territorialment properes per tal de facilitar les relacions comercials i la generació de negoci entre elles. +informació

 • Oficina de Transferència del Coneixement i plataforma ON INNOVEM: Posem en contacte pimes interessades en innovació i tecnologia amb agents d'innovació del Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT-UPC) Pregunta'ns com.

 • Economia Social: Donem suport i acompanyament als emprenedors i emprenedores interessats/des pel desenvolupament i consolidació de projectes empresarials socials. +informació

 • Reempresa: Reempresa és un nou model d'emprenedoria que fomenta la continuïtat d'empreses que són viables econòmicament i cerquen un relleu en la propietat i direcció. Acompanyem a la persona que reemprèn a agafar el testimoni en la gestió d'una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar-ne l'activitat i acompanyem a la persona propietària del negoci a trobar un comprador adequat i fer un pla de cessió per garantir la seva continuïtat. +informació

 • Subvencions: L'ajuntament concedeix subvencions destinades a fomentar la creació d'iniciatives econòmiques i donar suport a la creació d'empreses i a la contractació de persones en atur per tal de promoure l'activitat dels autònoms, comerços i empreses ja creades que contribueixin a la dinamització econòmica i comercial del territori. +informació

SERVEIS A LES PERSONES

 • Foment de l'ocupació: Col·laborar amb altres administracions competents en matèria laboral portant a terme programes de polítiques actives d'ocupació. Oferir llocs de treball de caràcter temporal, per realitzar activitats d'interès social, al mateix temps que els usuaris i les usuàries combinen formació i experiència. +informació
 • Programes d'orientació professional i assessorament individual per trobar feina: Realitzar una atenció personalitzada orientant els nostres usuaris per aprofitar el seu potencial a l'hora d'escollir professió, de reorientar la seva trajectòria professional, de conèixer les principals demandes del mercat laboral per escollir adequadament les ofertes, etc. Entre aquests programes també s'inclou l'orientació laboral especialitzada per a persones amb algun tipus de discapacitat. +informació
 • Borsa de Treball: Realitzar la  intermediació entre persones aturades i empreses locals i comarcals amb l'objectiu de facilitar als ciutadans i ciutadanes i a les empreses del municipi un espai on gestionar (presencialment o través d'Internet) les ofertes de treball. Més informació. +informació
 • Formació ocupacional o continuada: Programar accions que capaciten o actualitzen coneixements de cara a poder exercir una professió o millorar l'exercici professional. Aquestes accions van destinades tant a persones en situació d'atur (Formació Ocupacional) com a persones en actiu (Formació Continuada). Les accions es programen en base a la demanda i les necessitats del mercat laboral i amb l'objectiu d'evitar la fractura digital i la millora de coneixements i habilitats de tipus transversal i/o específics. +informació
 • Servei d'Integració Laboral (SIL): Recurs especialitzat d'assessorament i orientació laboral destinat a persones amb certificat de discapacitat on es realitzen tasques de valoració professional, suport a la recerca d'ocupació i seguiment de processos de selecció.

 

 • Club de feina: Posar a l'abast de les persones aturades espais dotats amb els mitjans necessaris per a una recerca efectiva de feina amb suport i acompanyament tècnic. +informació
 • Observatori permanent socio-econòmic. +informació

 


Revisat: 20/07/2018

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50