A què ens comprometem

 • A donar informació precisa, anticipada i entenedora.
 • A organitzar, impartir i coordinar cursos de formació per a persones en edat laboral per millorar la seva ocupabilitat.
 • A fer d'intermediaris entre empreses i persones en recerca de feina mitjançant una borsa de treball.
 • A donar suport a les persones que tenen una idea de negoci assessorant-les i fent-les reflexionar sobre la seva viabilitat.
 • A oferir un espai de treball amb els recursos necessaris per afavorir la creació i consolidació d'activitats empresarials, especialment en els primers anys d'existència.
 • A orientar  les persones aturades en el seu procés de recerca de feina.
 • A garantir la gratuïtat de tots els nostres serveis orientats a les persones.
 • A establir acords i col·laboracions amb altres entitats per realitzar projectes de polítiques actives d'ocupació.
 • A realitzar un cicle anual d'activitats adreçat a les empreses.
 • A facilitar la tramitació administrativa necessària per a la posada en marxa i legalització d'activitats empresarials. 

 

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nivell de qualitat dels serveis percebut per la ciutadania (anualment)
 • Nombre de cursos impartits.
 • Nombre de persones formades.
 • Nombre d'activitats impartides per a empreses.
 • Nombre d'ofertes de treball publicades.
 • Nombre d'intermediacions laborals realitzades a través de la borsa de treball.
 • Nombre de persones orientades en matèria de recerca de feina.
 • Percentatge d'inserció laboral de participants en programes d'orientació (anualment).
 • Nombre de persones ateses al Servei d'assessorament d'empreses.
 • Percentatge de persones assessorades que inicien el pla d'empresa (anualment).
 • Nombre de expedients donats d'alta al Punt PAE.
 • Nombre d'empreses allotjades a l'espai de Coworking.
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual)

 

Indicadors Promoció Econòmica 2018

Indicadors Promoció Econòmica 2017

Indicadors Promoció Econòmica 2016


Revisat: 08/03/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50