Serveis que us oferim

Programes i serveis adreçats al conjunt de la població:

 • Implementació dels Plan Municipal per a la Igualtat de Gènere de Castelldefels i del Pla Local de Gènere LGTBI.. +informació
 • Jornades, campanyes de sensibilització, activitats culturals, formatives, socials i d'oci per a la:
 • promoció, difusió i defensa de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. +informació
 • prevenció i lluita contra les violències masclistes.
 • defensa del dret i la no discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i la lluita contra LGTBIfòbia. +informació
 • Formació en Igualtat de gènere. Cursos, tallers i altres activitats de prevenció de la violència masclista, la coeducació, la corresponsabilitat, les TIC i xarxes socials, la diversitat afectivo-sexual, les noves masculinitats, la creació narrativa de les dones i d'altres.  Dirigits a: la comunitat educativa, a les dones i a la ciutadania. + informació
 • Organització de concursos per a la prevenció i lluita contra la violència masclista i la LGTBIfòbica, per la igualtat entre dones i homes i per la diversitat afectivo-sexual, adreçats a l'alumnat de secundària
 • Concurs de presentacions “Digue-hi la teva i transforma” Concurs de curtmetratges “NOdaIGUAL” +informació
 • Abordatge de les violències sexuals en espais d'oci amb la implantació de protocols en l'organització de les festes i activitats municipals i instal.lació de “punts Lilles”.
 • Subvenció de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes, adreçats a associacions i entitats ciutadanes. +informació

 

ESPAI MONTSERRAT ROIG - Centre d'Informació i Recursos per a les dones i persones LGTBI:

 • Punt d'Informació. Servei d'informació sobre qualsevol tema relacionat amb la igualtat de gènere (salut, conciliació i coresponsabilitat, coeducació, participació, orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, violència masclista, etc.) i d'orientació i derivació  a serveis d'atenció jurídica, psicològica, social, etc. +informació

 • Servei d'assessoria jurídica (*). S'adreça a totes aquelles dones que vulguin fer una consulta personal i confidencial amb una advocada per tractar qualsevol dubte o problema jurídic en relació amb els àmbits següents: violència masclista (qualsevol tipus: psicològica, física, sexual i econòmica; i en qualsevol àmbit: de parella, familiar, laboral, social), dret de família (matrimoni, parelles de fet, divorci...), , conflictes de propietat, drets laborals, conflictes penals, assetjament, maternitat, i qualsevol altra situació en la qual pugui patir discriminació. +informació

 • Servei d'atenció psicològica (*) per a dones que pateixen o han patit violència masclista (qualsevol tipus: psicològica, física, sexual i econòmica; i en qualsevol àmbit: de parella, familiar, laboral, social), i/o estan en una situació personal difícil. Aquest servei el presta una psicòloga,+informació

 • Servei d'atenció integral a les persones LGTBI . És un servei d'atenció integral a  les persones que pateixen, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminacions i/o agressions per raó de la seva orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, que ofereix acompanyament i atenció de proximitat a les persones LGTBI (lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals i més). El servei també dona resposta a consultes per qüestions vinculades a les diversitats sexuals i de gènere (identitat de gènere, expressió de gènere, orientació sexual, etc.) del col·lectiu LGTBI i familiars, professionals i/o amistats que hi tinguin vincle. El SAI-LGTBI de Castelldefels vetlla pels drets i les llibertats del col·lectiu LGTBI.

 • Servei d'informació a la diversitat sexual. Ofereix serveis d'acollida, informació, orientació i suport individualitzat a homosexuals, bisexuals i transsexuals i a les seves famílies o amistats, i a qualsevol persona que vulgui informació entorn aquests temes.

+informació

 • Comissió d'actuació contra la violència de gènere i els maltractaments en l'entorn familiar. Òrgan de participació i de coordinació format per serveis públics municipals i d'altres administracions (sanitaris, educatius, policials, socials...) i associacions ciutadanes, per tal de prestar una atenció més acurada a les víctimes de violència masclista, protegir-ne els drets i prevenir situacions de violència. +informació
 • Consell Municipal de les Dones. Òrgan de participació de les entitats ciutadanes en temes relacionats amb les polítiques d'igualtat. +informació

 • Tallers i activitats. Desenvolupament de propostes educatives i culturals (tallers, jornades, cursos, presentacions, conferències) dirigides a fomentar els drets de les dones, potenciar  la participació de les dones , visibilitzar les desigualtats de gènere i els estereotips sexistes i donar formació en perspectiva de gènere. +informació

 • Sensibilitzar i afavorir la pressa de consciència vers la igualtat de gènere també a través dels mitjans de comunicació: programa de ràdio, les xarxes socials (Facebook), el web, la revista “El Castell”.

 • (*) IMPORTANT: Aquests serveis es presten a l'Espai Montserrat Roig

 

 

 *Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 


Revisat: 21/10/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50