A què ens comprometem

 • A realitzar un mínim de dues jornades anuals de promoció, difusió i defensa de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
 • A organitzar un mínim d'una jornada anual de promoció, difusió i defensa del dret a la diversitat sexual.
 • A programar un mínim de 30 tallers anuals de formació per la igualtat, especialment dirigits a gent joves i infants.
 • A convocar el Consell Municipal de les Dones com a mínim tres cops a l'any, i a dinamitzar- ne el funcionament.
 • A impulsar propostes de coordinació i de millora des de la Comissió Tècnica i la Comissió de seguiment de casos del Circuit d'actuació contra la violència de gènere de Castelldefels.
 • A convocar concursos o altres activitats que fomentin la participació per a la prevenció de  la violència de gènere, la Igualtat i els usos dels temps.
 • A realitzar convocatòries per a la subvenció de projectes d'Igualtat de gènere, la prevenció de les violències masclistes i la defensa dels drets LGTBI.
 • A informar i difondre activitats i programes a través dels mitjans de comunicació.

Com mesurem els nostres compromisos

 
   

 

 • Nombre total de persones usuàries ateses pels serveis de Polítiques d'Igualtat de forma presencial
 • Nombre  total  de  persones  usuàries  ateses  pels  serveis  de  Polítiques  d'Igualtat per qualsevol mitjà
 • Nombre total d'atencions a persones usuàries ateses pels serveis de Polítiques d'Igualtat per qualsevol mitjà
 • Nombre total d'entrevistes individualitzades realitzades pel personal tècnic de Polítiques d'Igualtat
 • Mitjana de resultat satisfacció de persones usuàries enquestades Polítiques d'Igualtat
 • % de tràmits amb gestió on-line
 • Nombre total de persones ateses SIAD
 • Mitjana temps d'espera Atenció Psicològica SIAD
 • Mitjana de temps d'espera Atenció Assessoria Jurídica SIAD
 • Mitjana de temps d'espera Atenció Servei Diversitat Sexual – LGTBI
 • Nombre total de persones ateses Servei Atenció psicològica SIAD
 • Nombre total de persones ateses  Servei Assessoria  Jurídica SIAD
 • Nombre total de persones ateses pel Servei d'Atenció Integral LGTBI (presencial, telefònic i correu electrònic)
 • Nombre d'hores de sensibilització/formació impartides a centres educatius en matèria coeducació.
 • Nombre d'hores de sensibilització/formació impartides a centres educatius en matèria de diversitat sexual
 • Nombres d'hores de sensibilització/formació impartides a centres educatius en matèria de prevenció de la violència masclista
 • Nombre de persones assistents a les activitats organitzades en matèria d'igualtat i drets de les dones
 • Nombre de persones assistents a les activitats en matèria de prevenció de la violència masclista
 • Nombre de persones assistents a les activitats en matèria de diversitat sexual

 • Nombre de nois i noies participants en el concursos organitzats per Polítiques d'Igualtat.

 • Nombre de convocatòries del Consell Municipal de lesDones.

 • Nombre de reunions del Circuit contra la violència masclista a Castelldefels

 • Nombre de Comissions de Casos del Circuit contra la violència masclista de Castelldefels

 • Nombre d'accions de millora i innovacióimplantades.

 • Percentatge de queixes i reclamacions sobre el total de persones ateses.

 

Indicadors de Polítiques d'igualtat

 


Revisat: 16/11/2022

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50