A què ens comprometem

 • A realitzar un mínim de dues jornades anuals de promoció, difusió i defensa de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
 • A organitzar un mínim d'una jornada anual de promoció, difusió i defensa del dret a la diversitat sexual.
 • A programar un mínim de 30 tallers anuals de formació per la igualtat.
 • A convocar el Consell Municipal de les Dones com a mínim tres cops a l'any, i a dinamitzar-ne el funcionament.
 • A impulsar propostes de coordinació i de millora des de la  Comissió d'actuació contra la violència de gènere i els maltractaments en l'entorn familiar.
 • A convocar el concurs de presentacions per a la prevenció de la violència de gènere i  el de Curtmetratges d'igualtat i usos del temps.
 • A realitzar una convocatòria anual per a la subvenció de projectes d'Igualtat de gènere.
 • A informar i difondre activitats i programes a través dels mitjans de comunicació.

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nombre total de persones usuàries ateses pels serveis de PI presencial.
 • Nombre total de persones usuàries ateses pels serveis de PI  per qualsevol mitjà
 • Nombre total d'atencions a  persones usuàries ateses pels serveis de PI per qualsevol mitjà
 • Nombre total d'entrevistes individualitzades  realitzades pel personal tècnic de PI
 • Mitjana de resultat satisfacció de persones usuàries enquestades  PI
 • % de tràmits amb gestió  on-line
 • Nombre total de persones ateses SIAD
 • Mitjana temps d'espera  Atenció Psicològica SIAD
 • Mitjana de temps d'espera Atenció  Assessoria Jurídica SIAD
 • Mitjana de temps d'espera Atenció Servei Diversitat Sexual – LGTBI
 • Nombre total de persones ateses Servei Atenció psicològica SIAD
 • Nombre total de persones ateses  Servei Assessoria  Jurídica SIAD
 • Nombre total de persones ateses pel servei d'informació a la diversitat sexual (presencial, telefònic i correu electrònic)
 • Nombre d'hores de sensibilització/formació impartides a centres educatius en matèria coeducació.
 • Nombre d'hores de sensibilització/formació impartides a centres educatius en matèria de diversitat sexual
 • Nombres d'hores de sensibilització/formació impartides a centres educatius en matèria de prevenció de la violència masclista
 • Nombre de persones assistents a les activitats  organitzades en matèria d'igualtat i  drets de les dones
 • Nombre de persones assistents a les activitats  en matèria de prevenció de la violència masclista
 • Nombre de persones assistents a les activitats  en matèria de diversitat sexual
 • Nombre de nois i noies participants en el concursos organitzats per Polítiques d'Igualtat.
 • Nombre de convocatòries del Consell Municipal de les Dones.
 • Nombre de reunions del Circuit contra la violència masclista a Castelldefels
 • Nombre de Comissions de Casos del Circuit contra la violència masclista de Castelldefels 
 • Percentatge  de projectes subvencionats respecte al de projectes  finançats.    
 • Nombre d'accions de millora i innovació implantades.
 • Percentatge de queixes i reclamacions sobre el total de persones ateses.

Indicadors 2020

Indicadors 2019

Indicadors 2018

Indicadors 2017

Indicadors 2016


Revisat: 15/09/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50