Serveis que us oferim

PROTECCIÓ DE LA SALUT:

Servei de seguretat i higiene dels aliments:

 • Supervisió i control del risc sanitari dels establiments minoristes d'alimentació, de competència municipal dels projectes d'obertura d'establiments alimentaris i/o restauració, control del risc sanitari dels establiments alimentaris i/o de restauració.
 • Control sanitari de l'aigua de consum públic. +informació
 • Registre Sanitari alimentari municipal Sanitat ambiental: +informació
 • Control sanitari de piscines d'ús públic i centres de tatuatge i/o pírcing.
 • Control de legionel·la en edificis de titularitat pública, neteja de carrers i rec públic.
 • Gestió de plagues, insectes i/o rosegadors als espais públics i/o edificis municipals.+informació

 

Control sanitari:

 • Vigilància i control del compliment de la normativa vigent en matèria sanitària i d'animals domèstics. +informació
 • Tramitació i gestió de totes aquelles denúncies relacionades amb la nostra competència.

 

CONTROL I PROTECCIÓ DELS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA:

 • Recollida i manteniment dels gossos abandonats a la via pública.

 • Foment d'adopcions d'animals abandonats.

 • Gestió del cens d'animals de companyia (+informació) i de gossos potencialment perillosos. +informació

 • Expedició d'autorització de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

 • Gestió de les colònies de gats al carrer.

PROMOCIÓ DE LA SALUT:

Activitats informatives i formatives que serveixin per incrementar els coneixements i la sensibilització de la ciutadania envers els hàbits de vida saludables, que fomentin tant la salut individual com col·lectiva.

 • Programa de Revisions bucodentals (alumnat de 1r, 3r i 5è de primària i de 1r i 3r d' ESO). +informació

 • Programa de vacunacions escolars (6è de primària i 2nd'ESO).+informació

 • Programa d'educació per a la salut a la població escolar.+informació

 • Pla de Formació de pares imares.

 • Col·laboració amb entitats i associacions en la realització d'activitats i actes relacionats amb la promoció de la salut.

 

CEMENTIRI:

 1. Manteniment de les instal·lacions.

 

OFICINA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEMENTIRI 

 • Gestió administrativa de tots els tràmits en relació a les concessions funeràries.

 • Control de totes les operacions que es realitzin en el Cementiri Municipal i dels serveis que s'ofereixen.

 • Autorització d'obres particulars(làpides).

 • Compliment de les mesures sanitàries i higièniques d'acord amb el reglament de Policia Sanitària Mortuòria (Decret 297/1997, de 25 denovembre).

 

CONSUM (*)Veure Carta de Serveis de la Oficina d'Informació al Consumidor.

 

 

 

*Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.


Revisat: 30/03/2021

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50