A què ens comprometem

 • Vetllar pel compliment de la normativa sanitària.
 • Supervisar, en els casos que la llei ho requereix, les insp/a_Arees/general/file/_CARTES%20DE%20SERVEI/2021/Salut_3T.pdfeccions sanitàries a les activitats comercials.
 • Realitzar les desinfeccions i desratitzacions per al control de plagues als espais públics, en un termini màxim d'una setmana des de la comunicació a l'Àrea.
 • Oferir la vacunació escolar gratuïta que determina el Departament de Salut, anualment, a les escoles de primària i secundària de la ciutat, amb la col·laboració dels equips sanitaris d'Atenció Primària.
 • Oferir el programa d'educació per a la salut a totes les escoles de primària i secundària de la ciutat.
 • Informar, assessorar i gestionar qualsevol actuació relacionada amb les operacions funeràries del cementiri municipal en el termini de 10 dies.
 • Mantenir en bones condicions les instal·lacions municipals.

 • Fomentar, en tots els casos en què sigui possible, la resolució de problemàtiques sanitàries mitjançant la mediació entre els/les ciutadans/es.

 • (*) Veure Carta de Serveis de la Oficina d'Informació alConsumidor.

 

Com mesurem els nostres compromisos

Per poder comprovar l'assoliment dels nostres compromisos, establim una sèrie d'indicadors:

 

 • Nombre total d'establiments alimentaris controlats sanitàriament (trimestral).

 • Nombre total de queixes i denúncies ciutadanes relatives a temes sanitaris (trimestral).

 • Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries relatives aplagues

 • Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries i nombre d'actuacions relatives a animals.

 • Nombre de denúncies i nombre d'actuacions per insalubritat.

 • Nombre de denúncies i nombre d'actuacions alimentàries.

 • Percentatge d'animals recuperats pels propietaris(trimestral).

 • Percentatge de gossos recollits per l'Ajuntament que hagin estat adoptats (semestral).

 • Percentatge d'alumnat vacunat a l'escola(anual).

 • Percentatge d'alumnat al qual s'ha fet la revisió bucodental (anual).

 • Nombre d'enterraments i altres actes funeraris realitzats (inhumació de cendres, exhumacions, autoritzacions, buidats, renovació de nínxols, trasllats, canvis de titularitat, liquidacions ...)(trimestral).

 • Percentatge d'alumnat de la ciutat, tant de primària com de secundària, que hagi participat en una o més activitats de promoció de la salut (setembre-juny).

 • Relació (enumerada i amb data) de les propostes (internes o externes) de millora de qualitat i innovació implantades al servei (anual).

 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les queixes de la ciutadania relatives al servei i les accions correctores realitzades (anual).

 • (*) Veure Compromisos de la Carta de Serveis de la Oficina d'Informació al Consumidor.

 

Indicadors de Salut


Revisat: 11/11/2022

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50