ANNEX II.1 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2021)

PREUS PÚBLICS DE SERVEIS PRESTATS A TRAVÉS D'EMPRESES CONCESSIONÀRIES

ANNEX II.1

PREU PÚBLIC CENTRE D'ACTIVITATS AMBIENTALS DE CAL GANXO

S'HA ADJUDICAT DE FORMA DEFINITIVA A L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE CASES DE COLÒNIES - FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI, APROVAT-SE PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20/05/2010

ELS PREUS PÚBLICS SEGÜENTS HAN ESTAT APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 14/12/2017

(Aplicació a partir de l'1/1/2018).

 

CASALS D'ESTIU

 (*)Els Casals tenen una finalitat educativa mediambiental i no estan subjectes a IVA

 

CASALS D'ESTIU PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS

TARIFA

Casal de 10 a 17 hores(De dill a div, inclou activitats, dinars i berenars (mínim 20 infants màxim de 70 infants)

 

Preu per infant i dia

18,90 €

Permanència 8 a 10 hores per dia (mínim 10 infants)

4,40 €

La inscripció dels participants s'organitzarà en cinc torns setmanals.

 

CASALS AMBIENTALS EN ANGLÈS PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS

TARIFA

Casal de 10 a 17 hores(De dill a div, inclou activitats, dinars i berenars (mínim 20 infants màxim de 70 infants)

 

Preu per infant i dia

21,40 €

Permanència 8 a 10 hores per dia (mínim 10 infants)

4,50 €

La inscripció dels participants s'organitzarà en torns setmanals.

 

CASALS D'ESTIU PER A JOVES DE 12 A 16 ANYS

TARIFA

Casal de 9 a 17 hores.De dilluns a divendres, inclou activitats i dinars (20 joves per torn, 3 setmanes)

 

Preu per jove i dia

18,10 €

Preu per jove i setmana (empadronats a Castelldefels)

90,50 €

 

 

Les famílies nombroses i monoparentals que acreditin aquesta condició gaudiran d'un descompte del 10% sobre l'import total de cadascún dels germans-es.

 

Període d'anul·lacions:

 En el cas de que l'inscrit anul·li la reserva, Fundesplai es reserva el dret a no retornar una part del pagament a compte dut a terme fins a la data de l'anul·lació en base als dies que resten fins l'inici de l'estada:

 - Més de 61 dies, 15% del total de la reserva en concepte de gestió

- Entre 60 i 30 dies, 33% del total de la reserva en concepte de gestió i anul·lació

- Entre 29 i 15 dies, 66% del total de la reserva en concepte de gestió i anul·lació

- Entre 14 i 3 dies, 75% del total de la reserva en concepte de gestió i anul·lació

- Menys de 3 dies, 100% del total de la reserva en concepte de gestió i anul·lació

 

*Els períodes de cancel·lació comencen a comptar a partir del dia següent a la data de cancel·lació de la reserva. En tots els casos es tindrà en compte qualsevol despesa extra resultant de la cancel·lació d'activitats/serveis reservats que es sumaran als càrrecs de cancel·lació detallats.

 *En cas d'anul·lació per malaltia acreditada amb informe mèdic i/o amb recomanació de repós es procedirà a la devolució del 100% de l'import abonat.

 *En cas d'anul·lació d'algun/s servei/s per part de la Fundació Catalana de l'Esplai es retornarà el 100% de l'import abonat mitjançant transferència bancària.

 

TARIFES ALBERG DE JOVENTUT CAL GANXO

TARIFES APLICABLES A RESERVA PRÈVIA I AMB UN MÍNIM D'OCUPACIÓ DE 20 PLACES

LES TARIFES SÓN EN RÈGIM D'ALLOTJAMENT I DESDEJUNI I INCLOUEN LLENÇOL DE SOTA

 

TARIFA A

TEMPORADA

Principal

10% IVA

Total

ALTA

28,70 €

2,87 €

31,57 €

BAIXA

21,80 €

2,18 €

23,98 €

 

TARIFA B

TEMPORADA

Principal

10% IVA

Total

ALTA

23,35 €

2,34 €

25,69 €

BAIXA

18,10 €

1,81 €

19,91€

 

TARIFA C

TEMPORADA

Principal

10% IVA

Total

ALTA

21,02 €

2,10 €

23,12 €

BAIXA

16,29 €

1,63 €

17,92€

 

 

TARIFES A, B i C

ALTRES

Principal

10% IVA

Total

SUPLEMENT MITJA PENSIÓ

 7,10 €

0,71 €

 7,81 €

SUPLEMENT PENSIÓ COMPLETA

14,20 €

1,42 €

15,62€

DESDEJUNIS

 3,20 €

0,32 €

 3,52 €

ÀPATS SOLTS: DINAR o SOPAR

 9,50 €

0,95 €

10,45€

UTILITZACIÓ TOVALLOLES

 2,35 €

0,24 €

 2,59 €

UTILITZACIÓ TOVALLOLES + LLENÇOLS

 2,99 €

0,30 €

 3,29€

 

UTILITZACIÓ D'ESPAIS

Principal

21% IVA

Total

SALA POLIVALENT (4 hores) TARIFA A i B

132,00 €

27,72 €

159,72 €

SALA POLIVALENT (4 hores) TARIFA C

118,80 €

24,95 €

143,75 €

 

 

 

 

EDUCADOR AMBIENTAL

169,10 €

Exempt d'IVA

169,10 €

 

 

 

 

SORTIDES I PROGRAMES PUNTUALS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL/ESCOLES (per nen/dia)

10,50 €

Exempt d'IVA

10,50 €

 

TEMPORADES:

ALTA.- De l'01/06  al  15/09, Vacances de Nadal, Setmana Santa i Ponts especials.

BAIXA.- Del  02/01  al  30/05 i del 16/09  al 31/12, excepte ponts especials, fires. 

 

 

APLICACIÓ TARIFES

TARIFA A. BÀSICA

* Individuals més grans de 26 anys

 

TARIFA B. AMB DESCOMPTES O REDUCCIONS

* Individuals fins a 26 anys

* Grups a partir de 15 persones

* Famílies amb carnet monoparental

*Famílies amb carnet de família nombrosa

* Jubilats/des

* Persones en situació d'atur

 

TARIFA C. RESIDENTS

*Entitats i associacions amb seu a Castelldefels

* Escoles amb seu al municipi de Castelldefels

* Serveis i departament de l'Ajuntament de Castelldefels

* Esplais amb seu al municipi de Castelldefels

* Altres establerts per l'Ajuntament de Castelldefels al llarg del termini d'execució del servei

 

TAXA TURÍSTICA: 0,5€ per persona i dia, majors de 16 anys i un màxim de 7 dies

 

En el cas que el client anul·li la reserva, Fundesplai es reserva el dret a no retornar una part del pagament a compte dut a terme fins a la data de l'anul·lació en base als dies que restin fins l'inici de l'estada.

Les reserves es formalitzen avançant el pagament del 50%de l'import.

PERÍODE D'ANUL·LACIONS:

- Més de 61 dies, 15% del total de la reserva en concepte de gestió.

- Entre 60 i 30 dies, 33% del total de la reserva en concepte de gestió i anul·lació.

- Entre 29 i 15 dies, 66% del total de la reserva en concepte de gestió i anul·lació.

- Entre 14 i 3 dies, 75% del total de la reserva en concepte de gestió i anul·lació.

- Menys de 3 dies, 100% del total de la reserva en concepte de gestió i anul·lació.

 

Els períodes de cancel·lació comencen a comptar a partir del dia següent a la data de cancel·lació de la reserva. En tots els casos es tindrà en compte qualsevol despesa extra resultant de la cancel·lació d'activitats/serveis reservats que es sumaran als càrrecs de cancel·lació detallats.

 

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 22, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisat: 30/12/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50