Pla Municipal per a la convivència intercultural a Castelldefels

Aquest pla neix amb la voluntat de donar resposta a la nova situació que s'obre al municipi amb l'arribada de gent procedent de països d'arreu del món.

Aquest fenomen no és exclusiu de Castelldefels, sinó que s'està produint en major o menor mesura en totes les ciutats i pobles de Catalunya, d'Espanya i de tot el món desenvolupat en general.

Les persones nouvingudes vénen a treballar i a viure al nostre municipi i la majoria vénen per establir-s'hi indefinidament i formar part de la nostra societat. En aquest sentit, el fonament de tota política d'immigració ha de ser facilitar els projectes de vida de la gent que arriba, en condicions d'igualtat amb la gent que viu en el lloc on arriben. L'objectiu ha de ser la integració progressiva i no traumàtica d'aquesta nova ciutadania a la nostra societat.

Tot i que l'administració local té unes gairebé nul·les competències en matèria d'estrangeria, sí que en té en matèria de serveis a les persones i té un paper fonamental com a administració de proximitat i quotidiana per al conjunt de la ciutadania. És en aquesta vessant d'administració propera a la gent i a la realitat dels pobles i ciutats que els ajuntaments han d'oferir una proposta d'integració i de convivència respecte al conjunt de la ciutadania, tant pel que es refereix a les persones nouvingudes com a les diferents cultures que conviuen a la nostra societat i que poden presentar dificultats comparables a les de la població nouvinguda. És en aquest sentit que aquest pla vol donar una resposta àmplia al fenomen i esdevenir un instrument útil en la gestió harmoniosa de la diversitat al municipi i en la desaparició de les desigualtats entre col•lectius i persones independentment del seu origen o cultura.

Tot i les limitacions tant de competències com de recursos, els ajuntaments han d'assumir aquest repte i tenir un paper actiu en la reconfiguració de l'estructura social dels municipis produïda per l'arribada de persones provinents de tot el planeta en un curt espai de temps.
Castelldefels no vol quedar-se al marge d'aquest procés. Sense obviar les dificultats i els malentesos que poden sorgir en un procés d'aquesta envergadura, no s'ha d'observar en conjunt com un problema, sinó més aviat com una oportunitat d'enriquiment per a la ciutat en tots els aspectes.
 Aquest pla vol ser un instrument útil per enfocar la qüestió de la immigració, i establir des de l'Ajuntament uns valors i una filosofia que puguin reflectir els del conjunt de la ciutadania de Castelldefels i que puguin ser compartits per aquest conjunt, marcar les principals línies i orientacions de treball de l'activitat municipal i al mateix temps que proporciona a l'Ajuntament instruments de coordinació, reflexió i elaboració estratègica.

S'estructura en una primera part de contextualització, una segona part d'anàlisi estadística de la situació, un tercer bloc de principis rectors que resumeixen la filosofia del pla, un quart bloc on es marquen els eixos de treball de tota l'activitat municipal en matèria d'immigració i una cinquena part on s'estableixen els mecanismes i instruments per garantir el funcionament del pla.

És, en resum, un primer esforç de coordinació d'una tasca que feia temps que feien les diverses àrees d'activitat de l'Ajuntament i un intent de començar a donar forma a una política per al municipi en un tema que pren cada cop més volada, en el qual es donen les primeres passes per respondre a un fenomen relativament nou al nostre país.

Arxiu PDF Pla Municipal per a la convivència intercultural a Castelldefels.


Revisat: 25/08/2009

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50