Què és la Protecció Civil?

Imatge

La Protecció Civil és un servei públic orientat a l'estudi i prevenció de les situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública i a la protecció i socors de persones i béns en els casos que aquestes situacions es produeixin.

Un sistema que, entre altres objectius, té el d'assolir que la ciutadania, a més de l'ajuda que li oferixen els serveis públics, estiguin preparats per a arribar per si mateixos a la seva pròpia protecció.

Protecció Civil Municipal

La Protecció Civil Municipal té com fi la configuració d'un sistema organitzat, sobre la base dels recursos municipals i la col·laboració d'entitats privades i de la ciudadania, per a garantir la coordinació preventiva i operativa respecte de la protecció de les persones i béns davant els danys produïts per les situacions d'emergència en els casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública, mitjançant la realització d'activitats que permetin evitar les mateixes, reduir els seus efectes, reparar els danys i, si escau, contribuir a corregir les causes productores dels mateixos.

Un sistema estructurat en dos principis fonamentals: la solidaritat i la coordinació i que, entre altres objectius, té el d'assolir que la ciutadania, a més de l'ajuda que li oferixen els serveis públics, estigui preparada per a arribar per si mateixa a la seva pròpia protecció.

Els nostres objectius fonamentalment es centren en:

 • La PREVISIÓ de riscos possibles i zones afectades.
 • La PREVENCIÓ davant les situacions de risc identificades.
 • La PLANIFICACIÓ mitjançant l'elaboració de plans d'emergència.
 • La INTERVENCIÓ en fase d'emergència.
 • La FORMACIÓ I INFORMACIÓ a la població.

Els objectius de PREVISIÓ, PREVENCIÓ I PLANIFICACIÓ es concreten en:

 • L'elaboració de Planes de Protecció Civil
 • Prevenció d'incendis forestals
 • Vigilància i salvament de platges
 • Preventius per concentracions de persones en actes socials, culturals, esportius, festes, concerts i espectacles pirotècnics.

Els objectius d'INTERVENCIÓ es concreten en:

 • Suport als serveis  operatius professionals de l'emergència (Bombers i Servei d'Emergències Mèdiques).
 • Atenció a afectats (evacuació, alberg, proveïment...).
 • Intervenir immediata en incendis forestals, de mobiliari urbà, i vehicles en via pública.
 • Treure l'aigua en inundacions.
 • Caigudes d'arbres.
 • Assistència sanitària de primers auxilis i socorrisme.

Creu Roja és un dels organismes on la intervenció dels quals es contempla com imprescindible quan una catàstrofe ocorre, per aquest motiu apareix com grup operatiu els Plans de Protecció Civil.


Revisat: 03/07/2009

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50