Vent fort

Imatge
 • Informi's de la situació meteorològica de la zona que es trobi o cap a la qual té intenció de dirigir-se.
 • Revisi els ancoratges dels elements fixats en l'exterior d'edificis tals com antenes, cartells publicitaris, tests, cornises, persianes, tendals, marquesines, esteses elèctriques...
 • Asseguri els elements col·locats no permanentment en l'exterior: tendes de campanya, envelats, construccions provisionals…
 • Asseguri finestres i portes que donin a l'exterior.
 • No circuli sota anuncis publicitaris o bastides.
 • La presència d'enderrocs en voreres pot ser causat pel despreniment de cornises en mal estat.
 • No circuli pels seus voltants.
 • No es protegeixi del vent en zones pròximes a murs, tàpies o arbres.
 • No faci foc en camp obert i mai en abocadors.

En cas de vent fort, allunya't de les bastides, grues, marquesines i altres elements que puguin caure. Retira o assegura els objectes que tinguis en la balconada.

Precaucions durant la conducció

 • Si no pot evitar el viatge durant els episodis de forts vents, moderi sensiblement la seva velocitat.
 • Extremi les precaucions en els avançaments.
 • En les carreteres, en les zones batudes pel vent, solen instal·lar-se unes mànigues que indiquen la seva adreça i velocitat.
 • Si aquestes li indiquen vents forts, extremi les precaucions assegurant les mans sobre el volant i reduint la velocitat, principalment durant l'encreuament amb vehicles voluminosos que circulin en sentit contrari.
 • Durant la conducció de turismes amb caravana tingui en compte la seva escassa estabilitat en aquestes condicions de vent fort.

Revisat: 06/07/2009

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50