Informació complementària

Drets i deures generals de la ciutadania

Drets generals de la ciutadania:

• Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals.
• Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.
• Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalment en un termini inferior a 30 dies naturals.
• Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.

 

Deures generals de la ciutadania:

• Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
• Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions.
• Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
• Respectar l'ordre d'atenció.
• Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment.
• Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa.
• Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa

 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes

• Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes,  en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres oficines o de la web: www.castelldefels.org/suggeriments/
• Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies.

 

 

 


Revisat: 14/10/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50