A què ens comprometem

1. Que les persones usuàries valorin la competència professional del personal que l'ha atès amb un mínim de 8 sobre 10.
2. Que les persones usuàries valorin l'atenció personalitzada rebuda amb un mínim de 8 sobre 10.
3. Que les persones usuàries valorin la qualitat de la informació i les explicacions rebudes amb un mínim de 8 sobre 10.
4. Que, en el 90% dels casos les persones usuàries finalitzin la gestió administrativa en la primera atenció.
5. Que almenys el 90% de les peticions de cita prèvia presencial siguin ateses en un màxim de 5 dies hàbils.
6 Que les persones que han tingut acompanyament i suport en la tramitació electrònica, valorin la qualitat de la informació i les explicacions rebudes amb un mínim de 8 sobre 10.
7. Que el 90% de les trucades a l'OAC siguin ateses en menys de 4 minuts.
Es valoraran les causes i les accions de millora necessàries per garantir el compliment de tots els compromisos.

Formes de consulta del seguimient de la Carta de Serveis: portal de transparència, nota informativa (noticia) al web municipal, difusió per les xarxes socials (facebook, instagram).

Periodicitat de difusió de la Carta: anualment es publicarà un informe global sobre el compliment dels compromisos de qualitat de la Carta.

Unitat responsable del seguiment de la Carta: la responsable de la recollida de dades serà la Cap de l'OAC que farà un informe sobre les respostes obtingudes a l'enquesta i la responsable del seguiment serà la Tècnica de Transparència.

Concreció dels sistema intern de seguiment de cada compromís:

  • Compromís 1, 2, 3, 4 i 6 mitjançant enquesta permanent i voluntària a les persones usuàries del servei (tablet). En cas d'incompliment es valoraran les causes i les accions de millora necessàries per garantir el compliment del compromís.
  • Compromís 5 i 7, la recollida de dades es farà trimestralment mitjançant l'explotació del gestor de cites prèvies i trucades telefòniques. La responsable de la recollida de dades i del seguiment serà la Tècnica de Transparència i Bon Govern. En cas d'incompliment es valoraran les causes i les accions de millora necessàries per garantir el compliment del compromís.

 

Com mesurem els nostres compromisos

 


Revisat: 17/01/2023

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50