A què ens comprometem:

 • A oferir un  programa d'educació ambiental, amb més de 25 activitats/anual,  destinat a la població escolar de Castelldefels.
 • A desenvolupar el programa de Diumenges Verds, amb un mínim de 9 activitats anuals, destinades a famílies.
 • A organitzar les activitats per a la celebració del Dia Mundial del Mediambient, la Setmana de la Prevenció de Residus i  la Setmana de Mobilitat Sostenible. 
 • A assegurar mensualment la presència de continguts mediambientals als mitjans de comunicació local.
 • A organitzar un casal d'estiu de temàtica mediambiental, per a infants de 3 a 12 anys, amb seu a Cal Ganxo.

COM MESUREM EL COMPLIMENT DELS NOSTRES COMPROMISOS

 • Nombre d'activitats del Programa d'Educació Ambiental Municipal (PEAM) ofertades.
 • Nombre  de participants a les activitats realitzades.
 • Hores d'activitat en matèria de sensibilització ambiental, impartides des del Programa d'Educació Ambiental Municipal (PEAM).
 • Nombre d'escolars que reben formació mediambiental impartida per l'àrea de Sensibilització Ambiental.
 • Nombre de notes publicades als mitjans de comunicació local.
 • Manteniment de la mitjana de valoració dels docents per damunt de 4 sobre un màxim de 5.
 • Relació (enumerada i amb data) de les propostes (internes o externes) de millora de qualitat i innovació implantades al servei (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les queixes de la ciutadania relatives al servei i de les accions correctores realitzades. (anual)

Revisat: 07/05/2015

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50