Informació complementària

DRETS GENERALS DE LA CIUTADANIA

  • Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals
  • Sempre que correspongui a l'àmbit de l'administració local, conèixer de forma immediata la unitat administrativa competent per proporcionar els serveis sol·licitats, els tràmits necessaris i els terminis establerts per a tots els tràmits.
  • Conèixer de forma immediata la situació (estat de tramitació) dels procediments administratius en què sigueu part interessada i obtenir còpia dels documents corresponents
  • Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per l'endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d'atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.
  • Sol·licitar una entrevista amb el personal responsable del procediment administratiu en què sigueu part interessada i ser atesos personalment en un termini inferior a 15 dies naturals.
  • Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.

SUGGERIMENTS, IDEES, COMENTARIS I QUEIXES

La ciutadania ens pot fer arribar els suggeriments, idees, comentaris i queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de la nostra oficina o de la pàgina web: www.castelldefels.org/suggeriments

Agrairem totes les aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies.


Revisat: 21/06/2010

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50