Segona Fase: CREACIÓ

Un cop s'ha realitzat el primer anàlisi de la idea, cal profunditzar en aquest anàlisi i mirar d'encarar la posada en marxa. Aquesta fase consistiria en un anàlisi més acurat i rigorós de la viabilitat de la idea.

Per tal d'avaluar de manera rigorosa el nostre projecte, la principal eina a emprar és el Pla d'Empresa. La redacció d'aquest document és extraordinàriament útil per tal de visualitzar i analitzar tots els aspectes que ha de tenir en compte el projecte a desenvolupar. No s'ha de veure aquesta tasca com un tràmit (no ho és pas), sinó com un instrument d'autodiagnosi que ens servirà per ordenar les idees i perfilar millor cóm funcionarà el negoci. Tanmateix, aquest document ens pot servir com a carta de presentació davant les entitats financeres, així com per ajuts i subvencions diverses.

Entre els diferents aspectes que s'analitzen en el pla d'empresa, en destaquem els següents:

  • Perfil i capacitats de la persona emprenedora,
  • Definició del producte o servei,
  • Materials i infraestructura necessària,
  • Anàlisi de mercat i de la competència,
  • Planificació comercial (costos, preus...)
  • Organització i Recursos Humans,
  • Anàlisi econòmic i financer.

La responsabilitat sobre la realització d'aquest pla d'empresa recau sobre la mateixa persona emprenedora. No obstant això, La Guaita ofereix un servei d'assessorament individualitzat a les persones emprenedores que assisteix les persones emprenedores en l'elaboració i redacció d'aquest document, a més d'informar dels diferents ajuts i subvencions als què es poden acollir les persones promotores del projecte. Per tal de sol·licitar cita per a rebre un assessorament individualitzat, cal trucar al telèfon 93 635 25 75 o personar-se a les instal·lacions de La Guaita (Ctra. Sentiu, 1).

Tanmateix, La Guaita ofereix activitats de formació orientades a millorar les habilitats de les persones emprenedores, amb diversos cursos sobre prevenció de riscos, habilitats comunicatives, tècniques de negociació i d'atenció al client o cursos modulars per a la creació d'empreses.


Amb el suport de:

           


Revisat: 06/08/2018

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50