L'enllumenat i l'energia a Castelldefels

A Castelldefels convivim amb tota una sèrie de xarxes i conductes que ens porten l'energia fins a qualsevol racó de la ciutat: a casa, a la feina, a l'escola, etc. Encendre un llum, obrir el gas o posar carburant són fets tant habituals que sovint no els tenim en compte, fins que alguna cosa no rutlla.

D'on ve tota aquesta energia? L'ENERGIA QUE CONSUMIM
L'energia elèctrica es produeix principalment en grans centrals nuclears i tèrmiques que cremen fueloil, gas i carbó. La producció d'aigua calenta, així com la calefacció dels edificis, es fa cremant gas natural, butà o gas-oil; combustibles fòssils que alliberen CO2 durant la combustió. Aquestes energies són contaminants, s'esgoten, són importades de països llunyans, i el seu preu fluctua segons el mercat internacional. Per tant cal: · Fer-ne un ús racional, procurant l'estalvi a través de la millora de l'eficiència. · Potenciar les energies netes i renovables per tal de millorar l'estabilitat en el subministrament i en el medi ambient.

L'ENLLUMENAT PÚBLIC A CASTELLDEFELS
L'enllumenat públic és un element essencial per a la seguretat ciutadana, la circulació, la vida comercial, turística i recreativa de la ciutat. En els últims anys a Castelldefels s'ha fet un esforç per aconseguir un sistema únic, és a dir, on cada instal·lació formi part d'un tot més global -actualment disposem de 8.622 làmpades instal·lades amb una potència total de 1.193.601 watts-, i on es consideri el cicle complert de l'enllumenat. Entre d'altres actuacions, a finals de l'any 1998 es va procedir a la substitució de làmpades de vapor de mercuri per d'altres de vapor de sodi d'alta pressió (llum groga), les quals presenten un major rendiment, un menor consum energètic i una notable reducció de la contaminació lumínica. Telèfon d'avaries: 902 19 31 42: (es recomana fer constar el número de referència de l'etiqueta que correspon al punt de llum; per ex. : AC302)

L'ENERGIA SOLAR A CASTELLDEFELS
A Castelldefels gaudim de clima mediterrani, amb temperatures suaus i força radiació solar. La influència del mar i la proximitat del Garraf també fan que sovint bufi el vent. La utilització d'aquests recursos nets i renovables, ajudaran al desenvolupament de la nostra ciutat respecte al medi ambient. Un captador solar per a la producció d'aigua calenta sanitària pot cobrir més de la meitat de les necessitats d'una família de 4 membres, fet que suposa un estalvi de fins a 1 Tona de CO2 a l'atmosfera. L'Ajuntament de Castelldefels està treballant per tal d'afavorir el desenvolupament sostenible de la ciutat i per això en els últims anys s'han fet cursos per a la formació de professionals en energies renovables, campanyes de difusió i tallers específics per a les escoles sobre les energies renovables, alhora que s'ha impulsat l'aprofitament dels recursos renovables als equipaments de la ciutat, com ara: CEIP Edumar (fotovoltaica), CEIP Garigot (tèrmica), CEIP Margalló (tèrmica), Escola Politècnica Superior de Castelldefels, Casa dels Infants (tèrmica), Poliesportiu Can Roca (tèrmica), Poliesportiu Can Vinader (tèrmica), Vestuaris Camp de Fulbol dels Canyars (tèrmica), Centre d'Assistència Primària de Can Bou (tèrmica), Centre d'Activitats Ambientals de Cal Ganxo (tèrmica) i Deixalleria de Castelldefels (fotovoltaica).


Revisat: 31/03/2010

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50