ANNEX I.2 A L'0RDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2021)

ANNEX I.2

PREU PÚBLIC TEATRE PLAZA

a)PREUS PÚBLICS DE LES ENTRADES A ESPECTACLES I ACTUACIONS

DANSA I TEATRE 

Quantia

Actuació catxet més de 24.000,00 €

63,55 €

Actuació nivell A catxet de 20.000,01 a 24.000,00 €

55,15 €

Actuació Nivell B catxet de 15.000,01 a 20.000,00 €

25,20 €

Actuació Nivell C catxet de 12.000,01 a 15.000,00 €

21,00 €

Actuació Nivell D catxet de 8.000,01 a 12.000,00 €

18,90 €

Actuació Nivell E catxet de 5.000,01 a 8.000,00 €

17,30 €

Actuació Nivell F catxet fins a 5.000,00 €

12,60 €

Actuació Nivell familiar

6,30 €

 

 

Teatre Escolar al Teatre Plaza curs escolar 2019-2020

4,60 €

Teatre Escolar al Teatre Plaza curs escolar 2020-2021

4,85 €

 

 

MÚSICA

 

Actuació catxet més de 24.000,00 €

63,55 €

Actuació nivell A catxet de 20.000,01 a 24.000,00€

55,15 €

Actuació Nivell B catxet de 15.000,01 a 20.000,00 €

25,20 €

Actuació Nivell C catxet de 12.000,01 a 15.000,00 €

21,00 €

Actuació Nivell D catxet de 9.000,01 a 12.000,00 €

18,90 €

Actuació Nivell E catxet de 5.000,01 a 9.000,00 €

17,30 €

Actuació Nivell F catxet fins a 5.000,00 €

12,60 €

Actuació Nivell familiar

6,30 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonaments

Per la compra de:

  • 2 espectacles: 15% de descompte sobre el preu de l'entrada.
  • 3 espectacles: 25% de descompte sobre el preu de l'entrada.
  • 4 espectacles: 30% de descompte sobre el preu de l'entrada.
  • 5 espectacles: 40% de descompte sobre el preu de l'entrada.

No inclou els espectacles de la Xarxa d'Espectacles Infantils, ni els de la sala Margarida Xirgu (Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado).

Normativa de l'abonament

- Caldrà escollir els espectacles en el moment d'adquirir l'abonament.

- No s'aplicarà conjuntament amb altres descomptes.

- No es podrà anul·lar i no es permetrà fer canvis d'espectacles.

- Si se suspèn la funció, es canviarà l'entrada, pel mateix espectacle, per un altre dia, sempre que això sigui possible. En cas contrari, es canviarà per una entrada per a qualsevol altre espectacle del mateix cost.

Descomptes Teatre Plaza per a programació estable

  • Menors de 3 anys, gratuït sense ocupar seient en les actuacions dirigides a públic familiar, exceptuant les actuacions programades per la Xarxa d'Espectacles Infantils i Juvenils, que serà a partir de 2 anys.
  • Descompte del 10 % sobre el preu de les localitats:

                                 per a grups  organitzats de 15 persones o més.

                                 per a les butaques situades a les llotges.

  • Descompte del 20 % sobre el preu de les localitats:

                                 per a persones majors de 65 anys.

                                 per al VxL (Voluntariat per la llengua.

                                 per als alumnes del CPNL per als espectacles de teatre i música en català.

  • Descompte del 30 % sobre el preu de les localitats:

                                 per a joves entre 26 i 29 anys.

                                 per a famílies monoparentals.

                                 per a famílies nombroses.

                                 Per a persones amb discapacitats.

(**) Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %, tindran un descompte del 30 % dels preus entrades puntuals.

(**) Les persones amb reconeixement de grau de dependència o discapacitat (igual o superior al 33 %) que acreditin superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant tindran un descompte del 30 % i l'acompanyant tindrà un descompte del 70 % del preu de l'entrada.

L'acreditació del reconeixement de persona amb dependència o discapacitat i de superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant es farà amb la presentació del certificat de discapacitat o de la targeta acreditativa de la discapacitat que a tal efecte emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

 

  • Descompte del 40 % sobre el preu de les localitats per a joves fins a 25 anys.
  • Descompte del 50 % sobre el preu de les localitats, dels espectacles de dansa, per als alumnes de l'Escola Municipal de Dansa (una entrada per alumne).

El Teatre Plaza està adherit al programa Escena 25, que facilita l'assistència al teatre als menors de 25 anys.

El Teatre Plaza està adherit al programa d'inclusió social Apropa Cultura, que ofereix avantatges especials per a col·lectius en risc d'exclusió social.

En cap cas, els descomptes seran acumulables.

No inclou els espectacles de la Xarxa d'Espectacles Infantils i Juvenils.

Per adquirir entrades amb descompte cal presentar el document acreditatiu a la taquilla en el moment de comprar-les o a l'entrada del teatre Plaza quan s'hagin comprat a través del sistema de venda on line.

Per a les promocions que es fan en funció de l'edat de l'espectador i, en cas que el titular no pugui assistir a una representació, podrà cedir l'entrada únicament a una altra persona que compleixi les mateixes condicions,  o bé presentar les entrades a la taquilla per fer l'ajust que correspongui. En cas que no es faci així, el teatre anul·larà automàticament les entrades, sense retornar-ne l'import.

Descomptes Sala Margarida Xirgú (Biblioteca Ramón Fernàndez Jurado) per a la programació estable

Descompte del 20 % sobre el preu de les localitats amb carnet de la Biblioteca.

NOTES:

1. La Regidoria de Cultura disposarà d'un 20% d'entrades per a promocions de cada espectable programat a la temporada estable, per a fer:

- 2x1 (dues entrades al preu d'una).

- Entrades gratuïtes destinades a premis i concursos.

- Entrades gratuïtes destinades a famílies en risc social previ informe tècnic.

 

2.D'acord amb l'article 11 de l'ordenança núm. 22, els preus públics derivats de prestacions o activitats concertades amb Administracions públiques, entitats o institucions de dret públic o privat, seran els que inclouen els contractes i/o convenis amb/entre les institucions indicades.

3.Als adjudicataris del servei de venda d'entrades se'ls aplicarà el descompte que figuri en el contracte d'adjudicació.

 

b)PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ D'ESPAIS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL TEATRE PLAZA

 

UTILITZACIÓ DE LA SALA D'EXHIBICIÓ DEL TEATRE PLAZA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Fins a 5 h

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

399,01 €

83,79 €

482,80 €

Resta usuaris

1.162,56 €

244,14 €

1.406,70 €

Fins a 12 h

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

630,00 €

132,30 €

762,30 €

Resta usuaris

2.219,42 €

466,08 €

2.685,50 €

UTILITZACIÓ DE LA SALA D'EXHIBICIÓ DEL TEATRE PLAZA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS per hores addicionals als mòduls establerts a l'apartat anterior

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Cada hora o fracció addicional

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

63,02 €

13,23 €

76,25 €

Resta usuaris

192,31 €

40,39 €

232,70 €

Els preus establerts per a la utilització del Teatre Plaza per a la realització d'activitats inclouen el material tècnic segons fitxa tècnica del Teatre Plaza i les despeses del personal tècnic (2 tècnics) i el personal de sala (2 persones).

 

UTILITZACIÓ DE LA SALA D'EXHIBICIÓ PER ASSAIGS Amb personal tècnic

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

 De dilluns a dissabtes entre les 10 i les 22 hores

Cada hora o fracció

Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

18,88 €

3,97 €

22,85 €

Resta usuaris

42,27 €

8,88 €

51,15 €

Entre les 22 i les 24 hores

Cada hora o fracció

Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

27,31 €

5,74 €

33,05 €

Resta usuaris

51,15 €

10,75 €

61,90 €

Diumenges de 10 a 22 h

Cada hora o fracció

Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

27,31 €

5,74 €

33,05 €

Resta usuaris

51,15 €

10,75 €

61,90 €

 

UTILITZACIÓ DE LA SALA D'EXHIBICIÓ PER ASSAIGS Sense personal tècnic

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Entre les 16 i les 22 hores

Cada hora o fracció

Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

Gratuït

Resta usuaris

23,15 €

4,85 €

28,00 €

Entre les 22 i les 24 hores

Cada hora o fracció

Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

18,88 €

3,97 €

22,85 €

Resta usuaris

36,98 €

7,77 €

44,75 €

Dissabtes i diumenges de 10 a 22 h

Cada hora o fracció

Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

17,85 €

3,75 €

21,60 €

Resta usuaris

36,98 €

7,77 €

44,75 €

La utilització per a assaigs, serà com a màxim de quatre dies per representació.

Els preus establerts inclouen les despeses del personal necessari en cada cas: conserge o tècnic i conserge.

 

SERVEI DE VENDA D'ENTRADES A TRAVÉS DE L'OAC

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels que realitzin les seves activitats amb els seus associats i alumnes

28,35 €

5,95 €

34,30 €

Resta usuaris

141,61 €

29,74 €

171,35 €

El servei de taquilla per venda anticipada d'entrades a espectacles s'ha de sol·licitar per escrit indicant el número de compte bancari on es vol rebre la corresponent recaptació, que els serà abonada en el termini màxim d'un mes a comptar des del dia de l'actuació.

Les despeses ocasionades per la reparació dels danys o desperfectes que es produeixin durant l'ús de les instal·lacions del Teatre Plaza aniran a càrrec de l'entitat o empresa responsable de l'activitat.

 

 

UTILITZACIÓ DE LA SALA DE REPRESENTACIÓ PER A GRAVACIONS DE PRODUCCIONS: AUDIOVISUALS I PUBLICITAT

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Sala sencera

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

 

 

 

1 hora

61,65 €

12,95 €

74,60 €

1 dia

609,01 €

127,89 €

736,90 €

Resta usuaris

 

 

 

1 hora

194,21 €

40,79 €

235,00 €

1 dia

2.186,78 €

459,22 €

2.646,00 €

Localitzacions puntuals (camerinos, vestíbul)

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

 

 

 

1 hora.

47,23 €

9,92 €

57,15 €

1 dia.

361,20 €

75,85 €

437,05 €

Resta usuaris

 

 

 

1 hora.

126,82 €

26,63 €

153,45 €

1 dia.

1.268,26 €

266,34 €

1.534,60 €

Targeta d'accés sales assaig

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Primera targeta

Gratuïta

Reposició targeta

11,61 €

2,44 €

14,05 €

 

 

 

 

UTILITZACIÓ DE LES SALES D'ASSAIG PER A ACTIVITATS PUNTUALS

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Sala Carmen Amaya

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

 

 

 

1 hora

28,35 €

5,95 €

34,30 €

1 dia (fins a 12 hores).

283,51 €

59,54 €

343,05 €

Resta usuaris

 

 

 

1 hora

63,43 €

13,32 €

76,75 €

1 dia (fins a 12 hores).

634,13 €

133,17 €

767,30 €

Sales Adolfo Marsillach i Pepe Rubianes

 

 

 

Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

 

 

 

1 hora.

43,06 €

9,04 €

52,10 €

1 dia (fins a 12 hores).

427,36 €

89,74 €

517,10 €

Resta usuaris

 

 

 

1 hora.

95,12 €

19,98 €

115,10 €

1 dia (fins a 12 hores).

951,16 €

199,74 €

1.150,90 €

 

Als adjudicataris del servei de venda d'entrades se'ls aplicarà el descompte que figuri en el contracte d'adjudicació.

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 22, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 


Revisat: 30/12/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50