ANNEX I.3 A L'0RDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2013)

ANNEX I.3

A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS

PREU PÚBLIC TEATRE PLAZA:

a) PREUS PÚBLICS DE LES ENTRADES A ESPECTACLES I ACTUACIONS

DANSA I TEATRE 

 

Actuació catxet més de 24001 €

Fins a 60,00 €

Actuació nivell A catxet de 20001 a 24000€

52,00 €

Actuació Nivell B catxet de 15001 a 20000€

24,00 €

Actuació Nivell C catxet de 12001 a 15000€

20,00 €

Actuació Nivell D catxet de 7001 a 12000€

18,00 €

Actuació Nivell E catxet de 4001 a 8000€

16,00 €

Actuació Nivell F catxet fins a 4000€

12,00 €

Actuació Nivell infantil

6,00 €

 

 

Teatre Escolar al Teatre Plaza

4,60 €

 

 

MÚSICA

 

Actuació catxet més de 24001€ o concerts

Fins a 60,00 €

Actuació nivell A catxet de 20001 a 24000€

52,00 €

Actuació Nivell B catxet de 15001 a 20000€

24,00 €

Actuació Nivell C catxet de 12001 a 15000€

20,00 €

Actuació Nivell D catxet de 9001 a 12000€

18,00 €

Actuació Nivell E catxet de 5001 a 9000€

16,00 €

Actuació Nivell F catxet fins a 5000€

12,00 €

Actuació Nivell infantil

6,00 €

Abonaments

Els abonaments de temporada de (3 o més espectacles) tindran un descompte del 20% sobre el preu de l'entrada. El preu de l'abonament mai podrà ser inferior al preu de dues de les actuacions escollides.

Normativa de l'abonament

- Caldrà escollir els espectacles en el moment d'adquirir l'abonament.

- No s'aplicarà conjuntament amb altres descomptes.

- No es podrà anul·lar i no es permetrà fer canvis d'espectacles.

- Si se suspèn la funció, es canviarà l'entrada, pel mateix espectacle, per un altre dia, sempre que això sigui possible. En cas contrari, es canviarà per una entrada per a qualsevol altre espectacle del mateix cost.

Bonificacions Teatre Plaza

Menors de 3 anys, gratuït sense ocupar seient en les actuacions dirigides a públic familiar.

Descompte del 10% sobre el preu de les localitats per a grups organitzats de 15 persones o més.

Descompte del 50% sobre el preu de les localitats, dels espectacles de dansa, per als alumnes de l'Escola Municipal de Dansa (una entrada per alumne).

Descompte del 20% sobre el preu de les localitats per a joves menors de 25 anys.

Descompte del 10% sobre el preu de les localitats per a persones majors de 65 anys.

Descompte del 10% per a les butaques situades a les llotges.

En cap cas, els descomptes seran acumulables.

Per adquirir entrades amb descompte cal presentar el document acreditatiu a la taquilla en el moment de comprar-les o de recollir-les quan s'hagin comprat a través de Telentrada.

Per a les promocions que es fan en funció de l'edat de l'espectador, i en cas que el titular no pugui assistir a una representació, podrà cedir l'entrada únicament a una altra persona que compleixi les mateixes condicions, o bé presentar les entrades a la taquilla per fer l'ajust que correspongui. En cas que no es faci així, el teatre anul·larà automàticament les entrades, sense retornar-ne l'import.

b) PREUS PÚBLICS PER LA CESSIÓ D'ESPAIS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL TEATRE PLAZA:

LLOGUER DE LA SALA D'EXHIBICIÓ DEL TEATRE PLAZA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Fins a 5 h

 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

420,00 €

88,20 €

508,20 €

Resta usuaris

1.100,00 €

231,00 €

1.331,00 €

 

Fins a 12 h

 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

660,00 €

138,60 €

798,60 €

Resta usuaris

2.100,00 €

441,00 €

2.541,00 €

LLOGUER DE LA SALA D'EXHIBICIÓ DEL TEATRE PLAZA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS per hores addicionals als mòduls establerts a l'apartat anterior              

PRINCIPAL

21 % IVA

 TOTAL

Cada hora o fracció addicional

 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

74,00 €

15,55 €

89,55 €

Resta usuaris

182,00 €

38,20 €

220,20 €

Els preus establerts per a la cessió del teatre Plaza per a la realització d'activitats inclouen les despeses d'electricitat, climatització, material tècnic segons fitxa tècnica del teatre Plaza i el personal tècnic (2 tècnics) i personal de sala (2 persones).

LLOGUER DE LA SALA D'EXHIBICIÓ PER ASSAIGS

Amb personal tècnic

PRINCIPAL

21 % IVA

 TOTAL

Entre les 16 i les 22 hores

Cada hora o fracció

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

22,00 €

4,60 €

26,60 €

Resta usuaris

40,00 €

8,40 €

48,40 €

Entre les 22 i les 24 hores

Cada hora o fracció

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

31,00 €

6,50 €

37,50 €

Resta usuaris

50,83 €

10,67 €

61,50 €

LLOGUER DE LA SALA D'EXHIBICIÓ PER ASSAIGS Sense personal tècnic

PRINCIPAL

21 % IVA

 TOTAL

Entre les 16 i les 22 hores

Cada hora o fracció 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

Gratuït

Resta usuaris

22,97 €

4,83 €

27,80 €

 

Entre les 22 i les 24 hores

Cada hora o fracció

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

21,98 €

4,62 €

26,60 €

Resta usuaris

35,00 €

7,35 €

42,35 €

El lloguer o cessió per a assaigs, serà com a màxim de quatre dies per representació.

Els preus establerts inclouen les despeses d'electricitat, climatització i el personal necessari en cada cas: conserge o conserge i tècnic.

SERVEI DE VENDA D'ENTRADES A TRAVÉS DE L'OAC 2013

PRINCIPAL

21 % IVA

TOTAL

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

Gratuït

Resta usuaris

134,00 €

28,15 €

162,15 €

El servei de taquilla per venda anticipada d'entrades a espectacles s'ha de sol·licitar per escrit indicant el número de compte bancari on es vol rebre la corresponent recaptació, que els serà abonada en el termini màxim d'un mes a comptar des del dia de l'actuació.

Les despeses ocasionades per la reparació dels danys o desperfectes que es produeixin durant l'ús de les instal·lacions del Teatre Plaza aniran a càrrec de l'entitat o empresa responsable de l'activitat.

LLOGUER DE LA SALA DE REPRESENTACIÓ PER A GRAVACIONS DE PRODUCCIONS: AUDIOVISUALS I PUBLICITAT

PRINCIPAL

21 % IVA

TOTAL

Sala sencera

 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

 

- 1 hora

70,04 €

14,71 €

84,75 €

- 1 dia

635,59 €

133,47 €

769,00 €

Resta usuaris

 

- 1 hora

183,81 €

38,60 €

222,40 €

- 1 dia

2.068,97 €

434,48 €

2503,45 €

Localitzacions puntuals (camerinos, vestíbul)

 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

 

- 1 hora.

50,00 €

10,50 €

60,50 €

- 1 dia.

376,55 €

79,08 €

455,65 €

Resta usuaris

 

-1 hora.

120,00

6,00 €

126,00 €

- 1 dia.

1.200,00 €

252,00 €

1452,00 €

LLOGUER SALES ASSAIG TEATRE PLAZA PER TEMPORADA

(setembre-juny)

PRINCIPAL

21 % IVA

 TOTAL

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels sense quota per als associats

Gratuït

 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels amb quota per als associats centres educatius públics de Castelldefels

Sala Carmen Amaya

4,00 €/hora (IVA inclòs)

 Sala Pepe Rubianes

4,00 €/hora (IVA inclòs)

Sala Adolfo Marsillach (125 m2) €

5,00 €/hora (IVA inclòs)

Targeta d'accés sales assaig

PRINCIPAL

21 % IVA

TOTAL

Primera targeta

Gratuïta

Reposició targeta

11,00 €

2,30 €

13,30 €

LLOGUER DE LES SALES D'ASSAIG PER A ACTIVITATS PUNTUALS

PRINCIPAL

21 % IVA

TOTAL

Sala Carmen Amaya

 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

     

- 1 hora

30,00 €

6,30 €

36,30 €

- 1 dia (fins a 12 hores).

300,00 €

63,00 €

363,00 €

Resta usuaris

 

- 1 hora

60,00 €

12,60 €

72,60 €

- 1 dia (fins a 12 hores).

600,00 €

126,00 €

726,00 €

Sales Adolfo Marsillach i Pepe Rubianes

 

A entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de Castelldefels i centres educatius públics de Castelldefels

 

 

 

- 1 hora.

45,00 €

9,45 €

54,45 €

- 1 dia (fins a 12 hores).

450,00 €

94,50 €

544,50 €

Resta usuaris

 

- 1 hora.

90,00 €

18,90 €

108,90 €

- 1 dia (fins a 12 hores).

900,00 €

189,00 €

1.089,00 €

Als adjudicataris del servei de venda d'entrades se'ls aplicarà el descompte que figuri en el contracte d'adjudicació.


Revisat: 26/07/2013

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50