A què ens comprometem

Des del Servei Local de Transició Escola Treball

Oferir informació actualitzada a les persones que ho sol·licitin pel que fa a serveis i recursos formatius i ocupacionals segons les ofertes existents. 

 • Mantenir sempre actualitzada a la Web la guia de serveis municipals de transició escola-treball "Aquesta és la teva".

Amb l'alumnat que participa en els  Programes de Formació i Inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PFI-PTT)

 • Proporcionar anualment un mínim de 10 places a cadascun dels cursos organitzats.
 • Oferir a l'alumnat pràctiques a empreses relacionades amb la formació cursada.
 • Oferir l'oferta formativa, prioritàriament a l'alumnat del municipi i, quan hi hagi places disponibles es farà extensible a l'alumnat d'altres poblacions.
 • Mantenir un seguiment de l'alumnat que finalitza els PFI-PTT:
  • Durant el període d'un any, per tal de fer un seguiment del seu itinerari formatiu i/o laboral posterior.
  • Proporcionar una formació que fomenti el ple desenvolupament, tant personal com professional, durant el transcurs dels Programes.

Comunitat Educativa

 • Oferir als Instituts Públics de Castelldefels sessions informatives al llarg del curs per donar a conèixer el nostre servei a joves, famílies i professionals de l'educació.
 • Assistir a reunions, activitats i coordinacions programades prèviament, relacionades amb els projectes educatius municipals i comarcals del nostre àmbit de treball.

Com mesurem els nostres compromisos

Nombre de consultes que s'atenen al llarg d'un curs (de juliol a juliol).

Alumnat que participa en els Programes de Formació i Inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PFI-PTT)

 • Nombre de places atorgades per curs.
 • Percentatge d'alumnat respecte al total de matriculats que realitzen formació pràctica en empresa.
 • Percentatge d'alumnat que finalitza la formació pràctica en empresa respecte al total matriculat.
 • Percentatge d'alumnat procedent d'altres municipis respecte al total matriculat.
 • Percentatge d'alumnat que finalitza el PFI-PTT respecte al nombre que el comença.
 • Percentatge d'alumnat que aprova el PFI-PTT respecte al nombre que el finalitza.
 • Percentatge d'alumnat que en un any s'insereix laboralment.
 • Percentatge d'alumnat que es presenta a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà respecte al nombre total d'alumnat matriculat en actiu.
 • Percentatge d'alumnat que segueix un itinerari formatiu al cap d'un any de la finalització del PFI-PTT (Cicles formatius de grau mitjà i/o Escola d'adults i/o Formació Ocupacional)

Comunitat Educativa

 • Nombre de reunions de coordinació realitzades amb cadascun dels instituts.
 • Percentatge d'assistència a les reunions dels projectes organitzats a nivell municipal i comarcal.

Generals

 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei (anual)
 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual).
   

Indicadors SLTET curs 2018-19 (PDF)

Indicadors SLTET curs 2017-2018 [PDF]

Indicadors SLTET curs 2015-2016 [PDF]

Indicadors SLTET curs 2014-2015 [PDF]

 

 


Revisat: 26/11/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50