A què ens comprometem

Des del Servei Local de Transició Escola Treball

Oferir informació actualitzada a les persones que ho sol·licitin pel que fa a serveis i recursos formatius i ocupacionals segons les ofertes existents.

 

 • Mantenir sempre actualitzada a la Web la guia de serveis municipals de transició escola-treball "Aquesta és lateva".

 

Amb l'alumnat que participa en els Programes de Formació i Inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PFI-PTT)

 • Proporcionar anualment un mínim de 10 places a cadascun dels cursosorganitzats.

 • Oferir a l'alumnat pràctiques a empreses relacionades amb la formaciócursada.

 • Oferir l'oferta formativa, prioritàriament a l'alumnat del municipi i, quan hi hagi places disponibles es farà extensible a l'alumnat d'altrespoblacions.

 • Mantenir un seguiment de l'alumnat que finalitza elsPFI-PTT:

 • Durant el període d'un any, per tal de fer un seguiment del seu itinerari formatiu i/o laboralposterior.

 • Proporcionar una formació que fomenti el ple desenvolupament, tant personal com professional, durant el transcurs delsProgrames.

 

Comunitat Educativa

 

 • Oferir als Instituts Públics de Castelldefels sessions informatives al llarg del curs per donar a conèixer el nostre servei a joves, famílies i professionals del'educació.

 • Assistir a reunions, activitats i coordinacions programades prèviament, relacionades amb els projectes educatius municipals i comarcals del nostre àmbit de treball.

 

Com mesurem els nostres compromisos 

 • Nombre de consultes que s'atenen al llarg d'un curs (de juliol a juliol).

Alumnat que participa en els Programes de Formació i Inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PFI-PTT)

 • Nombre de places atorgades per curs.
 • Percentatge d'alumnat respecte al total de matriculats que realitzen formació pràctica en empresa.
 • Percentatge d'alumnat que finalitza la formació pràctica en empresa respecte al total matriculat.
 • Percentatge d'alumnat procedent d'altres municipis respecte al total matriculat.
 • Percentatge d'alumnat que finalitza el PFI-PTT respecte al nombre que el comença.
 • Percentatge d'alumnat que aprova el PFI-PTT respecte al nombre que el finalitza.
 • Percentatge d'alumnat que en un any s'insereix laboralment.
 • Percentatge d'alumnat que es presenta a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà respecte al nombre total d'alumnat matriculat enactiu.

 • Percentatge d'alumnat que segueix un itinerari formatiu al cap d'un any de la finalització del PFI-PTT (Cicles formatius de grau mitjà i/o Escola d'adults i/o Formació Ocupacional)

 

Comunitat Educativa

 • Nombre de reunions de coordinació realitzades amb cadascun delsinstituts.

 • Percentatge d'assistència a les reunions dels projectes organitzats a nivell municipal i comarcal.

 

Generals

 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei (anual)

 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual).

 

Indicadors SLTET

 


Revisat: 11/07/2022

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50