Carpeta Ciutadana


Identificar-se amb la seva signatura digital

Què és Carpeta Ciutadana

La Carpeta Ciutadana és un servei via telemàtica de l'Ajuntament de Castelldefels que facilita a la ciutadania la consulta de les seves dades: fiscals, d'empadronament, registre d'entrada i els expedients en curs. També permet la sol·licitud de tràmits en línia i la obtenció immediata de volants d'empadronament.

A la Carpeta Ciutadana podrà:

  • Consultar la titularitat dels impostos, taxes i preus públics de: béns immobles (IBI), vehicles de tracció mecànica (IVTM), clavegueram, escombraries, guals, etc.
  • Veure les dades d'empadronament i les persones que conviuen amb vostè i obtenir certificats d'empadronament.
  • Conèixer l'estat de tramitació dels seus expedients: obres menors, llicències d'activitats, devolució de dipòsits, etc...
  • Tenir constància dels documents que vostè ha presentat en el registre d'entrada i els que l'Ajuntament l'hi ha enviat.
  • Consultar els rebuts i liquidacions que l'ajuntament ha emès al seu nom.
  • Fer sol·licituds de tràmits en línia i consultar el seu estat de tramitació.
Tràmit d'accès

Per a poder accedir a la Carpeta Ciutadana, és necessari:

  • Un certificat digital admès per la Seu i estar empadronat o tenir algun altre vincle previ amb l'Ajuntament.
    En aquest cas l'alta al servei es realitza automàticament al fer la primera acreditació d'usuari amb la firma digital.

Revisat: 09/12/2015

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50