Validació de Certificat de Segell d'Órgan

Segons estableix l'article 6.1 d) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009 pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, tota seu electrònica disposarà d'un sistema de verificació dels certificats de segell d'òrgan, que estarà accessible de forma directa i gratuïta.

Per això, el Ministeri de la Presidència ofereix la plataforma XARXA SARA, a través de la qual podrà verificar la validesa del certificat de segell d'òrgan de l'Ajuntament de Castelldefels, de forma directa i gratuïta .

Els certificats de segell d'òrgan tenen la utilitat d'assegurar que les actuacions automatitzades són signades per l'Ajuntament de Castelldefels.

Adreça web Seu Ajuntament de Castelldefels:
https://seu.castelldefels.org

Accés al servei:
Catcert - Validació de certificats i signatures


Revisat: 05/12/2012

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50