Farmaciola

Imatge

La farmaciola és el lloc de la casa en el qual guardar els medicaments i el material de primers auxilis. Ha de ser una caixa neta, duradora, espaiosa, pot ser també un estoig, o inclusivament una borsa. Ha de contenir un conjunt de materials que ens permeti donar una resposta ràpida a un succés que es presenta de forma puntual i inesperada.

Contingut bàsic

El contingut d'una farmaciola s'ha d'adaptar a la finalitat per la qual ha estat creada. És diferent una farmaciola familiar que el que ha d'haver-hi en una fàbrica, un col·legi o un club esportiu.

Però, en general, podem dir que el contingut bàsic d'una farmaciola és el següent:

Medicaments

 • Alcohol
 • Aigua oxigenada
 • Analgèsics i antitèrmics
 • Productes naturals per alleujar la coïssor de les picades d'insectes (Àloe Vera, Camamil·la, Oli de l'arbre de té..).
 • Antisèptics per a la faringe
 • Solució antisèptica de clorhexidina.

Material Sanitari

 • Material de cures: Cotó, compreses de gasa (estèrils) Benes de gasa de diferents mides, Benes elàstiques, esparadrap (de roba, de paper i hipoalergènic), tiretes cicatritzants, apòsits desinfectants.
 • Tisores de punta rodona
 • Pinces
 • Termòmetre (no de mercuri).
 • Convé, a més, tenir en el congelador una bossa de gel per aplicar en alguns casos.

A la farmaciola NO HA D'HAVER

 • Medicaments caducats.
 • Solucions extemporànies (suspensions i fórmules magistrals)
 • Medicaments sense prospecte o envàs original.
 • Medicaments sense data de caducitat.
 • Col·liris oberts.
 • Termòmetres que no funcionen.
 • Termòmetres de mercuri.
 • Tisores i/o pinces rovellades.

Ubicació de la farmaciola

Ha de situar-se en un lloc accessible (encara que fora de l'abast dels nens), fresc i sec, allunyat d'una font directa de calor.

No s'ha de guardar en la cuina ni en el bany, per les variacions de temperatura i l'alta humitat d'aquests espais.

Manteniment   

S'ha de revisar periòdicament, retirar els productes caducats i reposar els articles o medicaments gastats. Això permetrà que tot el material estigui sempre en condicions de ser utilitzat.

Els medicaments es conservaran en els seus envasos originals i es marcarà les dosis recomanades pel metge.

S'ha d'apuntar la data d'obertura dels medicaments que, una vegada oberts, tenen curta durada (col·liris, fórmules elaborades en la farmàcia, xarops… i retirar-los en complir el termini de caducitat.

A l'àmbit domèstic   

Als domicilis ens podem trobar una sèrie de riscos relacionats amb cops, caigudes, relliscades, cremades, corts, intoxicacions, etc. que es poden minimitzar prenent certes mesures de seguretat com per exemple, mantenint els productes de neteja o medicaments, etc. fora de l'abast dels nens, no canviant el recipient de productes tòxics ni retirar les etiquetes per evitar ingestes accidentals, posant catifes antilliscants en les superfícies relliscoses, instal·lant passamans en les escales, així com moltes altres mesures de seguretat infantil que existeixen al mercat.

Llistat de telèfons d'urgència

Es convenient disposar d'una llista breu de telèfons útils:

Sanitat Respon (24h): 902 111 444 o bé 112

Quant es té un dubte, consulta o problema de salut que no sigui una emergència, es pot trucar a aquests telèfons i resoldre-ho, estalviant, així desplaçaments i esperes i a més evitar una sobrecàrrega innecessària del sistema sanitari.

 

Emergències: 112

 • El número 112 és el telèfon d'emergències d'ús en tot l'àmbit europeu. En ell es centralitzen totes les trucades d'emergències per als següents serveis públics: urgències sanitàries, d'extinció d'incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil.
 • La persona que rep la trucada ens demanarà el nom, adreça municipi, telèfon i tipus de sinistre.
 • Des de juny del 2004 s'ha implantat un nou sistema d'atenció 112 per a persones amb discapacitat auditiva i/o del parla que consisteix en un servei directe de fax el nombre del qual és: 900 500 112. O bé mitjançant missatges SMS al telèfon 679 43 62 00

Centre d'Informació Toxicològica de Barcelona: 93 317 44 00

Centre d'Informació Toxicològica de Madrid (24): 91 562 85 85

El vostre centre de salut o CUAP (Centre d'Urgències d'Atenció Primària) de referència:

 • CAP El Castell: 93 636 66 60 o bé 112
 • CAP Can Bou: 93 665 56 59 o bé 112
 • CUAP Castelldefels: 93 554 78 06 o bé 112

Revisat: 28/09/2012

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50