Accidents

Erosions

Són petites lesions amb ruptura de la pell.

QUE S'HA DE FER?

 • Rentar-se les mans amb aigua i sabó
 • Netejar la ferida amb aigua i sabó líquid antisèptic, assecar-la amb una gasa estèril i aplicar un antisèptic local
 • Si la ferida està en una zona de frec, protegir-la amb una gasa estèril i esparadrap de paper
 • Revisar el carnet de vacunacions de la persona accidentada per veure si està al corrent de la vacunació antitetànica.

QUE NO S'HA DE FER?

 • No s'ha d'utilitzar cotó per netejar les ferides.
 • No s'ha d'utilitzar alcohol
 • No s'han d'aplicar pomades de cap tipus.

QUAN CAL ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Si presenta molt sagnat
 • Si la ferida s'ha produït amb algun objecte brut o oxidat

Talls i punxades

Lesió produïda sobre la pell amb un objecte tallant o punyent.

QUE S'HA DE FER?

 • Rentar-se les mans amb aigua i sabó.
 • Netejar la ferida amb aigua i sabó líquid antisèptic. Si presenta sagnat s'ha de comprimir suaument amb una gasa estèril fins que deixi de fer-ho.
 • És necessari revisar el carnet de vacunacions de la persona accidentada per veure si està al corrent de la vacunació antitetànica.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Si presenta molt sagnat.
 • Si el tall és profund i precisa punts de sutura.
 • El millor és que la sutura es realitzi abans de 6 hores després d'haver-se produït la lesió.
 • Si la ferida s'ha produït amb un objecte que pogués estar contaminat amb gèrmens patògens.

Cremades

Lesió produïda en la pell per acció de la calor sobre la pell. L'extensió i la profunditat de la cremada determinarà la gravetat de la mateixa.

QUE S'HA DE FER?

 • Aplicar aigua freda durant una bona estona fins que disminueixi el dolor. Això també serveix per netejar la ferida.
 • Tapar la zona amb una gasa estèril preferiblement humida per tal que no s'enganxi a la ferida.
 • Si fa molt de mal es pot administrar paracetamol.
 • Revisar el carnet de vacunacions per veure si està al corrent de la vacuna antitetànica.

QUE NO S'HA DE FER?

 • No s'ha de punxar les butllofes.
 • No s'ha d'aplicar pomades ni pólvores.
 • No s'ha d'arrencar la roba adherida a la pell cremada.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Si la cremada és molt extensa i/o profunda.
 • Si fa molt de mal.
 • Si la cremada està en la cara o el coll.
 • En aquests casos s'aconsella el trasllat a un servei d'urgències.

Sagnat pel nas

Sortida de sang per les foses nasals degut a un traumatisme o bé sense causa aparent.

QUE S'HA DE FER?

 • S'ha de fer pinça amb dos dits sobre el pont del nas durant tres a cinc minuts, aproximadament.

QUE NO S'HA DE FER?

 • No cal asseure'l al terra.
 • No cal fer-li inclinar el cap cap enrere.
 • No cal posar res dins dels orificis nasals.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Quan, tot i la compressió realitzada amb els dits, el sagnat no cedeixi.

Cos estrany al nas

Qualsevol objecte introduït en els orificis nasals..

QUE S'HA DE FER?

 • Bufar amb força per l'orifici nasal obturat mentre es tapa l'orifici lliure.

QUE NO S'HA DE FER?

 • No s'ha d'intentar extraure l'objecte amb els dits si existeix la mínima dificultat per fer-ho.
 • No s'ha de fer servir cap instrument (pinces, clips,...)

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Si l'objecte no es pot expulsar
 • En qualsevol cas el trasllat NO és urgent

Cos estrany a l'ull

Qualsevol partícula que s'introdueixi dins l'ull.

QUE S'HA DE FER?

 • S'ha de rentar l'ull amb abundant aigua i sense refregar.
 • Si és una brossa, s'ha d'obrir l'ull i intentar que s'enganxi en ser tocada amb una gasa o amb la punta d'un mocador net.

QUE NO S'HA DE FER?

 • No s'ha de refregar l'ull.
 • No s'ha d'intentar treure un cos estrany que estigui clavat.
 • No s'han d'aplicar pomades ni col·liris.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Si sembla que el cos estrany estigui clavat.
 • Si persisteix el dolor
 • Si afecta a la capacitat visual.
 • Si l'agent causant és un líquid càustic (coles, líquids correctors, etc.)
 • En aquests casos s'aconsella el trasllat immediat a urgències, sempre havent rentat l'ull amb abundant aigua.

Cos estrany en la oïda

Qualsevol objecte que s'introdueixi en la oïda o el conducte auditiu

QUE S'HA DE FER?

 • Inclinar la cap del costat de l'oïda afectat.
 • Si es tracta d'un insecte viu, posarem una gota d'oli per matar-lo, i anirem a un centre sanitari.

QUE NO S'HA DE FER?

 • No s'ha d'intentar extraure l'objecte amb pinces o altres instruments ja que existeix el risc de perforar el timpà.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Si el cos estrany no surt amb facilitat.

Picades i mossegades

Las picades son petites ferides punyents a la pell, produïdes principalment per insectes, artròpodes i/o animals marins.

Las mossegades son lesions produïdes amb les dents d'un animal o persona.

El procediment d'actuació davant als dos casos és molt semblant. La base consisteix en la neteja de la zona afectada i l'aplicació d'un desinfectant.

No obstant això, en cada cas existeixen una sèrie de recomanacions especials a tenir en compte.

PICADA D'INSECTE

S'HA DE FER:

 • Retirar el fibló. Si es fan servir unes pinces, s'ha de procurar no enfonsar-lo més a la pell ni escampar el possible verí.
 • Netejar bé la zona amb aigua i sabó neutre.
 • Aplicar una gasa xopa d'aigua freda.
 • Es pot aplicar gel sobre la picada o fins i tot un preparat farmacèutic a base d'amoníac.
 • En el cas que la picada sigui a l'interior de la boca, s'ha de donar a la víctima gel per tal que el vagi llepant o mossegant, també se li poden donar petits glops d'aigua freda.

NO S'HA DE FER

 • No s'ha de rascar ni refregar la zona afectada

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Si presenta moltes picades.
 • Si existeix la sospita que l'animal sigui verinós.
 • Si son picades en vies respiratòries, com ara el paladar.
 • Si presenta inflamació a vies respiratòries o dificultat per respirar.

PICADA DE MEDUSA

S'HA DE FER:

 • Que la persona surti de l'aigua.
 • Netejar les ferides amb aigua salada.
 • Si els tentacles visibles, retirar-los de la pell amb unes pinces o amb guants.
 • Aplicar ràpidament gel embolicat amb un plàstic, durant 5 minuts, sobre la zona de la picada (recordar que mai es pot aplicar el gel directament a la pell).
 • Si la coïssor no disminueix, tornar a aplicar gel durant 5 minuts més.
 • Aplicar sobre la zona algun antisèptic (alcohol iodat) tres o quatre cops al dia durant 4 o 5 dies.

NO S'HA DE FER

 • No s'ha d'utilitzar mai aigua dolça per netejar la zona ja que s'activen les cèl·lules i augmenta la quantitat de toxina injectada.
 • No s'ha de rascar ni refregar la zona afectada.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Si la persona afectada presenta tremolors, nàusees o un dolor molt intens.
 • En aquests casos s'aconsella el trasllat immediat a un servei d'urgències.

PICADA D'ESCURÇÓ

Els escurçons es distingeixen de la resta de serps perquè son més petites (no acostumen a fer més d'1 metre. Tenen un cap ample i aplanat en forma de “V”. En la part dorsal del cos presenten un dibuix en ziga-zaga.

S'HA DE FER:

 • Mantenir a la víctima en repòs i impedir-li qualsevol moviment ja que l'activitat muscular afavoreix la difusió del verí cap a l'organisme.
 • L'extremitat afectada s'ha de mantenir a un nivell més baix que la resta del cos per dificultar la difusió sanguínia del verí.
 • Netejar la ferida amb aigua i sabó i aplicar un antisèptic (si fos possible que no tenyeixi la pell de cap color per poder valorar canvis de pigmentació de la mateixa)
 • Tapar la ferida amb una gasa estèril.
 • Aplicar fred (bossa amb gel) en la zona afectada
 • Se li pot donar algun analgèsic tipus paracetamol, si es disposa.

NO S'HA DE FER

 • No s'ha de fer incisions al voltant de la ferida ja que a més de facilitar la penetració del verí, també augmentem el risc d'infecció.
 • No s'ha de xuclar el verí amb la boca perquè si existeixen petites ferides o càries a la boca es podria absorbir el verí. A més la quantitat de verí que es pot retirar de la ferida és tant petita que no justifica la utilització d'aquesta tècnica.
 • No s'ha de cremar la ferida.
 • No s'ha d'aplicar lleixiu, permanganat potàssic, fang, ni herbes.
 • No s'han de fer torniquets.
 • No administrar begudes alcohòliques.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • S'ha de traslladar a la víctima immediatament a un hospital, o activar el sistema d'emergències ( si s'està en algun lloc aïllat).

PICADA DE SERP

La lesió consisteix en dos punts vermells separats entre si por un centímetre.

S'HA DE FER:

 • Mantenir la zona afectada en repòs.
 • Rentar i desinfectar la ferida.
 • Aplicar fred local.

NO S'HA DE FER

 • No s'ha de fer incisions en la ferida, ni al voltant de la mateixa.
 • No xuclar el verí.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • S'ha de traslladar immediatament a la víctima a un hospital o activar el sistema d'emergències ( si s'està en algun lloc aïllat).

MOSSEGADA D'ANIMAL

QUE S'HA DE FER:

 • Rentar la ferida amb aigua i sabó.
 • Cohibir l'hemorràgia, si n'hi ha.
 • Aplicar una solució antisèptica amb clorhexidina.
 • Tapar la ferida amb gasses estèrils.
 • Si es possible comproveu si l'animal està vacunat.
 • Si es possible s'ha de revisar si la víctima està al corrent de la vacunació antitetànica.

QUE NO S'HA DE FER?

 • No s'ha d'aplicar en la ferida pomades ni pólvores de cap tipus.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • S'ha de traslladar a la víctima a un centre sanitari per a la profilaxis antitetànica i la antiràbica, si s'escau.
 • S'aconsella el trasllat immediat a un servei d'urgències si la mossegada la ha fet un esquirol o un rat penat (son portadors de la ràbia).
 • També s'aconsella el trasllat immediat a urgències en caso que la mossegada sigui gran o bé afecti a zones vitals com el coll o la cara.

Insolació

Malestar o trastorn produït per l'exposició perllongada al sol, a temperatures altes, ingesta limitada de líquids o fallada dels mecanismes del cervell reguladors de la temperatura. Els símptomes més freqüents son: cefalea, cansament. Vertigen i augment de la temperatura corporal.

QUE S'HA DE FER:

 • Interrompre l'exposició al sol.
 • Col·locar a la persona afectada en un lloc fresc.
 • Aplicar-li compreses fredes al cap i clatell.
 • Fer-li beure, lentament, líquids ensucrats.

QUE NO S'HA DE FER?

 • No s'ha de donar aliments sòlids.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Si presenta nàusees, vomito o alteració de la consciencia.

Intoxicació

És la manifestació que experimenta una persona davant la ingesta, inhalació o absorció cutània de substancies tòxiques:

Ingestió (per la boca): Els tòxics poden ser:

 • Alcalins (lleixiu, amoníac, sosa càustica, etc.)
  • Donar ràpidament un got d'aigua per a diluir el tòxic.
  • Afegir vinagre o suc de llimona a un segon got d'aigua.
  • Desprès li donarem llet, oli d'oliva o clara d'ou.
  • ¡¡NO PROVOCAR EL VÒMIT!!
 • Àcids (acètic, clorhídric, nítric, etc.)
  • Donar ràpidament un got d'aigua
  • Desprès se li ha de donar un got de llet o de bicarbonat.
  • I desprès li donarem oli d'oliva o clara d'ou.
  • ¡¡NO PROVOCAR EL VÒMIT!!
 • Quan el tipus de tòxic és desconegut s'utilitza com antídot:
  • Una tassa de té fort.
  • Dues llesques de pa torrat

Inhalació (entrada per l'aparell respiratori)

Son les produïdes per monòxid de carboni o per barreges de productes de neteja (salfumant i lleixiu) utilitzats en espais sense ventilació.

QUE S'HA DE FER:

 • Separar a la víctima de l'atmosfera tòxica i fer-li respirar aire pur.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Sempre cal traslladar a la persona a un servei d'urgències per a valorar l'abast de la intoxicació.

Inoculació (per la pell)

Es produeix generalment per mossegades d'animals, serps escurçons, insectes, etc. (Veure apartats picades i mossegades).


Revisat: 01/10/2012

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50