Traumatismes

Un traumatisme és una agressió que pateix l'organisme provocada per l'acció d'agents externs ja siguin físics o mecànics.

Contusions

Son lesions produïdes por un cop o impacte sobre la pell, sense arribar a trencar-la, és a dir, no hi ha ferida.

QUE S'HA DE FER?:

 • Aplicar aigua freda o gel per tal d'evitar o reduir la inflor i/o l'hematoma.
 • Mantenir en repòs la zona afectada.
 • Prendre algun analgèsic pel dolor.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Si el cop és al cap o presenta un pèrdua de consciència.
 • Si presenta sagnat per la boca, nas i/o oïdes.
 • Si presenta vòmits
 • Si presenta deformitat en l'extremitat
 • Si no es pot moure l'articulació
 • Si hi ha sospita de lesió profunda (possibilitat d'òrgans interns afectats).

Esquinç

És la separació temporal de dues superfícies articulars que provoca l'estirament o el trencament dels lligaments, es pot produir com a conseqüència d'un estirament brusc, un cop o una torçada.

Quan una persona es fa un esquinç sent un dolor localitzat en la zona de la lesió però pot moure l'articulació, encara que el moviment li augmenti el dolor.

QUE S'HA DE FER?:

 • Per tal de disminuir el dolor és convenient aplicar fred local.
 • Prendre algun analgèsic pel dolor.
 • S'ha de mantenir lleugerament aixecada l'extremitat.
 • S'ha d'immobilitzar l'articulació afectada.

QUE NO S'HA DE FER?:

 • No s'ha de fer massatge a la zona.
 • Si la immobilització augmenta el dolor es retirarà fins que la puguin fer els professionals sanitaris.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Es convenient el trasllat a un centre sanitari per valorar l'abast de la lesió i l'aplicació d'un embenat adequat durant aproximadament una setmana.

Luxació

És la separació permanent de les superfícies articulars. La diferencia entre un esquinç i una luxació és que en el esquinç la posició de l'os no varia, mentre que en la luxació els ossos se separen i aquesta separació més gran del normal es pot observar en una radiografia o fins i tot a ull nu.

Sabrem que és una luxació, perquè el dolor és molt fort, l'articulació està deformada i pràcticament no es pot moure.

QUE S'HA DE FER?:

 • Immobilitzar l'articulació en la mateixa posició que ha quedat.

QUE NO S'HA DE FER?:

 • Mai s'ha d'intentar re- col·locar els ossos en el seu lloc ja que es podrien lesionar altres estructures de l'articulació.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • En aquests casos s'aconsella el trasllat immediat a un servei d'urgències per reduir i tractar la lesió.

Fractura

És la ruptura d'un os a conseqüència d'un traumatisme Les fractures poden ser obertes (quan hi ha ferida a la pell), o tancades (quan la pell està intacte). Es manifesten per la presencia d'un dolor intens, deformitat i/o escurçament de l'extremitat i per inflamació i hematoma. La zona afectada no es pot moure voluntàriament.

QUINES COMPLICACIONS PODEN APARÈIXER?

 • Si la fractura és oberta existeix risc d'infecció.

QUE S'HA DE FER?:

 • Si és una fractura a les extremitats inferiors, no s'ha de moure a la persona per evitar agreujar la lesió, excepte en el cas que l'entorn on es trobi suposi un risc per a la seva vida per exemple en cas d'incendi.
 • Si és en extremitats superiors, retirarem els anells, polseres i rellotge, immobilitzarem el braç, canell o dit fent servir una superfície rígida a mode de fèrula de suport i mantindrem aixecat el membre mentre traslladem a l'accidentat a un centre sanitari.
 • Si presenta ferides, abans d'immobilitzar les taparem amb gasses fent una lleugera pressió per parar l'hemorràgia, si fos el cas.

Traumatisme en columna vertebral

Els traumatismes en la columna poden afectar als ossos, articulacions i/o medul·la espinal. Es solen produir per caigudes des de gran alçada, caigudes sobre les natges, cops directes sobre la columna o moviments violents del coll (el més típic és en cas de frenada sobtada o impacte, circulant amb un vehicle).

El símptoma que ens pot indicar la presencia de lesió medul·lar és la impossibilitat de moure braços o cames, formigueig en els dits de mans o peus i/o incontinència immediata.

QUE S'HA DE FER?:

 • Si apareix la simptomatologia de lesió medul·lar no hem de moure a la persona, cal avisar al servei d'urgències. Ells immobilitzaran i traslladaran a la víctima a un centre sanitari.
 • Quan existeixi la possibilitat d'una lesió de columna, la tractarem com si realment ho fos.

Traumatisme al cap

Son freqüents en caigudes casuals, accidents de tràfic o esportius. La majoria de vegades les persones es recuperen sense problemes, però cal saber quins son els símptomes que poden fer pensar en una lesió greu.

COMO SABER SI ÉS GREU

 • Si la persona perd el coneixement.
 • Si té cefalea persistent i rigidesa en el coll
 • Si està molt endormiscada
 • Si vomita repetidament
 • Si li costa parlar o expressar-se.
 • Si te alteracions en la vista o la mida de las pupil·les és diferent.
 • Si li surt sang o un líquid transparent pel nas o les oïdes.
 • Si ha perdut la força en alguna extremitat, convulsiona, no camina normal o no té equilibri.

QUE S'HA DE FER?:

 • Si no presenta cap dels símptomes anteriors aplicarem fred a la zona.
 • Si presenta ferida oberta, farem compressió durant uns 5 minuts i anirem a un centre d'urgències per si la ferida necessita sutura.
 • Si la víctima no es pot moure o està inconscient avisarem al 112.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Si s'observa sagnat per la boca, nas i/o oïdes.
 • Si es presenten vòmits sobtats.
 • Si la persona accidentada està inconscient.

RECORDATORI

1. El més important en cas de traumatisme és immobilitzar.

2. Abans de manipular una zona afectada por un traumatisme hem de saber què fer per no empitjorar la situació.

DAVANT EL DUBTE, ÉS MILLOR NO FER RES I DEMANAR AJUDA SANITÀRIA.

Com a regla general no donarem analgèsics en el moment de produir-se un traumatisme ja que es podrien emmascarar alguns símptomes en la posterior valoració medica.


Revisat: 01/10/2012

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50