Accidents greus

Cremades importants

Una cremada es considera important si afecta a una gran extensió del cos o a la cara o al coll.

QUE S'HA DE FER?:

 • Separar a la persona de la font de calor.
 • Apagar-li el foc amb una manta o fent-la rodar pel terra.
 • Refredar la cremada amb aigua freda.
 • Si està inconscient ( Veure apartat SVB i RCP)

QUE NO S'HA DE FER?:

 • No se li ha de treure la roba, si està enganxada a la pell.
 • No s'han d'utilitzar extintors sobre la víctima.

En aquests casos es recomana el trasllat immediat a un Servei d'Urgències.

Electrocució

Accident produït per descàrregues elèctriques.

QUE S'HA DE FER?:

 • Desconnectar la corrent elèctrica.
 • Separar a la persona de la corrent mitjançant qualsevol objecte no conductor de la electricitat (fusta, plàstic, etc.).
 • Tractar-li les cremades (Veure apartat CREMADES).
 • Refredar la cremada amb aigua freda.
 • Si està inconscient ( Veure apartat SVB i RCP)

QUE NO S'HA DE FER?:

 • No s'ha de tocar a la persona afectada fins que no s'hagi desconnectat la corrent elèctrica.

EN AQUESTS CASOS S'ACONSELLA EL TRASLLAT IMMEDIAT A UN SERVEI D'URGÈNCIES. S'ha de tenir en compte que les lesions més greus son les internes, que no es poden observar a primera vista.

Ennuegament

Presència d'un cos estrany en la gola que pot impedir el pas de la saliva o de l'aire.

QUE S'HA DE FER?:

 • Si la persona afectada respira, se l'ha d'animar a que tussi i no fer res mes.
 • Si la persona afectada mostra senyals de cansament o deixa de tossir o de respirar, convé començar amb 5 cops a l'esquena, a l'alçada de les espatlles, amb el palmell de la ma, ben fortes.
 • Si els cops a l'esquena no sorgeixen efecte s'ha de començar a efectuar la maniobra de Heimlich.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Si el cos estrany no s'expulsa i la persona afectada presenta dificultats de respiració.

MANIOBRA DE HEIMLICH

Si la persona afectada està conscient:

1. Situar-se per darrera de la víctima i envoltar-li la cintura amb els dos braços.
2. Assegurar-se que la persona està inclinada cap a endavant, per tal que quan el cos estrany responsable de la obstrucció es mogui pugui sortir per la boca en lloc de introduir-se més endins de la via aèria.
3. En aquesta posició s'ha de col·locar el puny entre el melic i l'estèrnum de la persona afectada.
4. A continuació s'han de fer compressions ràpides cap endins i cap a munt, amb la qual cosa es pretén incrementar bruscament la pressió de la via aèria a fi efecte de fer saltar el cos estrany que està obstruint el pas de l'aire en la via respiratòria.
5. Si la obstrucció no es soluciona cal tornar a comprovar la boca de la persona en busca de algun objecte que pugui ser agafat amb el dit i seguir alternant amb els 5 cops a l'esquena i les 5 compressions abdominals.

Si es tracta d'un nen menor d'1 any, no se li ha de fer la maniobra de Heimlich perquè se li podrien lesionar òrgans interns. En aquest cas s'ha de col·locar al bebè boca avall de manera que el cap quedi més baix que el cos i donant suport amb el braç de la persona que l'atén, donar-li 5 copets secs i enèrgics a l'esquena (entre les espatlles), i a continuació girar-lo. En posició de boca enlaire se li fan 5 compressions sobre el pit -en el punt mig entre els dos pectorals (mugrons), amb el segon i tercer dit de la ma fins que escupi el cos estrany. Si no respira, se li han de practicar les compressions toràciques utilitzant els dos dit esmentats abans.

Si la persona afectada està inconscient:

1. Cal retirar qualsevol objecte visible de la boca.
2. S'ha de col·locar a la víctima boca enlaire i fer-li les maniobres de RCP (Veure apartat RCP).
3. Convé anar comprovant si es veu algun objecte a la boca.
4. No s'ha d'aturar les maniobres de la RCP fins que la persona es recuperi o fins que arribin els Serveis d'Emergències.

Hemorràgia

Es la sortida de sang fora del seu normal continent que és el sistema cardiovascular.

Aquesta pèrdua de sang pot ser:

Interna (quan la sang surt dels vasos sanguinis i es diposita a l'interior del cos)

Externa:
Per un orifici natural del cos (vagina, recte, boca, nas,...)
Mitjançant un trencament a la pell.

QUE S'HA DE FER?:

 • Si l'hemorràgia és lleu s'ha de comprimir directament en el punt de sagnat per tal de parar-la.
 • Si sagna una extremitat, s'ha d'aixecar per sobre del nivell del cor.
 • Posteriorment s'ha desinfectar la ferida i aplicar-li un embenat.

QUE NO S'HA DE FER?:

 • No s'ha d'aplicar torniquet pel risc de necrosi de la extremitat sagnant.

QUAN ÉS NECESSARI ACUDIR A UN CENTRE SANITARI?

 • Sempre que no es pugui parar l'hemorràgia.
 • Si és una hemorràgia important, encara que s'hagi pogut aturar.
 • Si s'ha produït per una ferida important, per tal que es valori si s'ha de suturar.

Revisat: 01/10/2012

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50