Serveis que us oferim

Foment de la Participació Ciutadana

 • Gestió de les consultes ciutadanes a través de la Plataforma de Participació Ciutadana.
 • Assessorament i orientació en matèria de participació a la ciutadania a la ciutadania, personal tècnic i polític.
 • Suport i assesorament per generar nous espais i noves formes de participació.

 

Suport i coordinació dels espais de participació territorials

 • Col•laboració amb les regidories de proximitat en la gestió, coordinació  i dinamització dels canals de participació ciutadana com ara les audiències de veïnat i l'audiència de ciutat.

Suport al teixit associatiu

 • Orientar, assessorar i acompanyar a les entitats de nova creació.
 • Organitzar tallers i cursos per afavorir la gestió de les entitats.
 • Donar suport en l'organització d'activitats de promoció i difusió del moviment associatiu de la ciutat.
 • Facilitar els recursos disponibles a les entitats veïnals i a la Federació d'Associacions Veïnals de Castelldefels, com ara equipaments i subvencions.

Punt d'informació al voluntariat

 • Assessorar, orientar, fer seguiment i acompanyar a les persones voluntàries a la trobada del projecte que més s'ajusti als seus interessos i al coneixement de les seves obligacions i drets.
 • Assessorar, orientar, fer seguiment i acompanyar a les entitats i associacions pel compliment efectiu de les seves obligacions.
 • Posar en contacte a persones inscrites a la borsa de voluntariat amb les diferents entitats i associacions municipals.

 Servei de Mediació Ciutadana


La mediació es un procediment pacífic de resolució de conflictes, en el que una tercera persona (mediador/a) facilita la comunicació entre les parts del conflicte per tal d'arribar a un bon enteniment i millorar la comunicació. Tipologia de conflictes:

 • Mediacions veïnals: conflictes relacionats amb la convivència (sorolls, neteja, usos dels espais col•lectius, rotació de càrrecs, morositat, quotes, constitució comunitats de veïns i veïnes, etc.

o En l'àmbit escolar: acompanyament a tota la comunitat educativa per ajudar a gestionar conflictes i donar eines de comunicació i resolució de conflictes.

o En l'àmbit familiar: problemes intergeneracionals, cura dels pares/avis, relacions familiars, etc.

o En l'àmbit econòmic: qüestions contractuals, compravendes, etc.

o  Programa de Mesures Alternatives a la Sanció: a través del qual es poden substituir sancions econòmiques per una tasca reparadora a la comunitat i reeducativa.

Servei d'Intervenció per la convivència a l'Espai Públic

La finalitat del servei és promoure la convivència veïnal, preservar la cohesió social i reforçar valors com la corresponsabilitat ciutadana.

 • Realitzar una detecció proactiva i preventiva dels conflictes a l'espai públic.
 • Potenciar espais de participació i informació ciutadana per la gestió de la convivència i el civisme a l'espai públic.
 • Enfortir el teixit veïnal i comunitari afavorint el treball en xarxa i la coresponsabilitat.
 • Impulsar accions preventives i estratègies d'intervenció i de gestió de conflictes a l'espai públic des de l'àmbit individual, grupal i comunitari.

Coordinació del Consell de la Infància

 • Coordinacions amb els centres escolars i entitats participants pel sistema d'eleccions i relleu dels representants.
 • Preparació, dinamització i avaluació de les sessions del consell.
 • Publicació de les actes a la pàgina web del Consell.

 

*Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.


   

Revisat: 15/10/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50