A què ens comprometem

 • A fer la comunicació i difusió de les audiències de veïnat, recollir i publicar l'acta a la pàgina web municipal.

 • A dinamitzar el portal web de les entitats de Castelldefels.

 • A realitzar un mínim de dos tallers anuals per a associacions i entitats.

 • A oferir una formació anual a la ciutadania interessada en constituir una entitat o associació.

 • A col·laborar en l'organització d'actes dirigits a les entitats i associacions del seu àmbit d'actuació.

 • A realitzar una convocatòria anual de subvencions a l'Associació de Veïns i Veïnes de cada barri per donar suport a despeses de caire administratiu.

 • A gestionar la borsa de voluntariat.

 • A facilitar un espai per a la resolució i mediació de conflictes per a les persones que s'adrecen al Centre de Mediació i Convivència Ciutadana.

 • A oferir un mínim de 3 formacions sobre les diferents eines i habilitats de la mediació i la resolució pacífica de conflictes.

 • A donar suport als serveis i programes que treballin per promoure la convivència veïnal, a preservar la cohesió social i reforçar valors de convivència i responsabilitat ciutadana.

 • A col·laborar en processos participatius de les altres àrees municipals.

 • A crear i millorar canals i projectes de participació ciutadana.

 • A engegar consultes ciutadanes, ja sigui a través d'iniciatives ciutadanes, com també de la pròpia administració local.

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nombre de tallers organitzats per a les entitats.

 • Realització de la formació a la ciutadania sobre la constitució d'una entitat o associació.

 • Grau de satisfacció de les persones participants a la formació.

 • Nombre d'actuacions de col·laboració dels actes dirigits a les entitats i associacions.

 • Nombre de sol·licituds presentades i relació amb les subvencions adjudicades.

 • Nombre de formacions a les famílies per part del servei de Mediació.

 • Grau de satisfacció de les persones usuàries del servei de Mediació.

 • Nombre d'accions adreçades a la millora de la convivència i cohesió social.

 • Nombre d'actuacions conjuntes amb altres àrees municipals en processos participatius.

 • Nombre de projectes nous de participació ciutadana.

 • Nombre de consultes ciutadanes.

 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).

 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual).

 • Publicacions de les actes de les audiències de veïnat realitzades.

 

Indicadors Participació Ciutadana 2019

Indicadors Participació Ciutadana 2018

Indicadors Participació Ciutadana 2017

Indicadors Participació Ciutadana 2016

Indicadors Participació Ciutadana 2015

 

 


Revisat: 09/01/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50