A què ens comprometem

 • A fer la comunicació i difusió de les audiències de veïnat, recollir i publicar l'acta a la pàgina web municipal.
 • A realitzar un mínim de dos tallers anuals per a associacions i entitats.
 • A oferir una formació anual a la ciutadania interessada en constituir una entitat o associació.
 • A col·laborar en l'organització d'actes dirigits a les entitats i associacions del seu àmbit d'actuació.
 • A realitzar una convocatòria anual de subvencions a l'Associació de Veïns i Veïnes de cada barri per donar suport a despeses de caire administratiu.
 • A gestionar la borsa de voluntariat.
 • A facilitar un espai per a la resolució i mediació de conflictes per a les persones que s'adrecen al Servei de Mediació Ciutadana.
 • A oferir un mínim de 3 formacions o tallers sobre les diferents eines i habilitats de la mediació i la resolució pacífica de conflictes.
 • A donar suport als serveis i programes que treballin per promoure la convivència veïnal, a preservar la cohesió social i reforçar valors de corresponsabilitat ciutadana.
 • A col·laborar en processos participatius de les altres àrees municipals.
 • A gestionar les consultes ciutadanes.
 • A crear i millorar canals i projectes de participació ciutadana.
 • A realitzar accions preventives en matèria de convivència i resolució de conflictes.
 • A realitzar com a mínim 7 sessions del consell de la Infància.
 • A publicar les actes de les sessions al portal web del Consell.

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nombre de tallers organitzats per a les entitats.
 • Grau de satisfacció de les persones participants a la formació.
 • Nombre d'actuacions de col·laboració dels actes dirigits a les entitats i associacions.
 • Nombre de sol·licituds presentades i relació amb les subvencions adjudicades.
 • Nombre de formacions o tallers a les famílies per part del servei de Mediació.
 • Grau de satisfacció de les persones usuàries del servei de Mediació.
 • Nombre d'accions adreçades a la millora de la convivència i cohesió social.
 • Nombre de participants als tallers adreçats a la millora de la convivència i cohesió social.
 • Nombre d'actuacions conjuntes amb altres àrees municipals en processos participatius.
 • Nombre de projectes nous de participació ciutadana.
 • Nombre de consultes ciutadanes.
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual).
 • Publicació de les actes de les audiències de veïnatrealitzades.
 • Nombre de demandes municipals i/o veïnals que fan referència a situacions deconflicte.
 • Nombre d'intervencions a l'espai públic.
 • Nombre de derivacions i/o coordinacions amb altres serveis que treballin per a la convivència.
 • Nombre de tallers de prevenció i sensibilització als centres d'educació secundària.
 • Grau d'assoliment de les formacions a altres serveis municipals en matèria de convivència a l'espai públic
 • Grau de satisfacció de les entitats i associacions que col·laboren amb el servei.
 • Número de centres escolars i entitats participants al Consell.
 • Publicació de les actes de les sessions del Consell de la Infancia.

 

Indicadors de Participació Ciutadana 

 


Revisat: 17/01/2023

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50