Silvopastoralisme aplicat a la gestió forestal a Castelldefels

Imatge
Introducció d'un ramat boví/cabrum per a la reducció de massa combustible

Des de fa 20 anys, l'Ajuntament ha realitzat tasques de manteniment de les franges perimetrals del municipi, mitjançant la desbrossada i aclarida mecàniques, per a reduir la massa combustible i d'ençà de l'aprovació del decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s'establien les mesures de prevenció d'incendis forestals, on s'especificava la necessitat de crear franges de protecció i es detallaven les c

La dificultat per mantenir aquests tractaments degudes a la reducció de les disponibilitats pressupostàries de les administracions locals i a l'encariment dels carburants necessaris per a la posada en marxa de la maquinària, juntament amb la voluntat de buscar metodologies menys agressives amb el medi natural, han dut a un ressorgiment de la pràctica del pastoralisme que, aplicat als objectius de gestió forestal, rep el nom de silvopastoralisme.

 

Des de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelldefels es va encarregar a finals del 2013 un estudi sobre les possibilitats que el nostre territori oferia a la implantació d'un sistema de tractament de les franges amb aquesta tècnica tradicional i novedosa a la vegada. Aquest estudi conclou que hi ha una porció considerable del nostre territori apta per a la introducció d'aquesta tècnica com a instrument per a l'acompliment de la Llei 5/2003 de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i del Decret 123/2005, de desenvolupament de la llei anterior.

 

És per això que, durant els mesos de primavera de 2014 s'està desenvolupant una prova pilot d'introducció de silvopastoralisme seguint les recomanacions de l'estudi. 

 

La implantació del silvopastoralisme a Castelldefels no exclou l'aplicació de tècniques mecanitzades com les que es venien utilitzant fins el moment, donat que els dos sistemes podran complementar-se i també donat que els segons són més apropiats per a determinades característiques d'alguns punts del nostre territori.

 

Es pot descarregar aquí la versió en pdf de l'estudi d'Introducció del silvopastoralisme a les franges de les urbanitzacions del nucli de Castelldefels, desenvolupat pel Grup de Sistemes Silvopastorals del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 

 

 


Revisat: 03/04/2014

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50