SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ

Imatge

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES I CONVOCATORIA QUE REGULEN LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REHABILITACIÓ  I LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DELS IMMOBLES DEL BARRI DE VISTA ALEGRE DE CASTELLDEFELS, PER A L'ANY 2019. (Sol·licituds FORA DE TERMINI)

 

Els propietaris d'edificis d'habitatges de l'àmbit d'actuació del Pla de Barris de Vista Alegre poden seguir demanant a l'Oficina de Pla de Barris subvenció per a la Rehabilitació i la millora de l'accessibilitat dels immobles del barri de Vista Alegre fins al 30 de març de 2019 (FORA DE TERMINI)


Seran beneficiaris de la subvenció les persones físiques o jurídiques que actuen en el seu propi nom i interès, copropietaris de la mateixa finca, Comunitats de Propietaris, Agrupacions de Comunitats de Propietaris que actuïn conjuntament i propietaris únics d'edificis d'habitatges.

Aquests ajuts poden ser compatibles i es tramiten de forma independent atenent a les bases de cadascuna de les convocatòries.
En el cas de Pla de Barris es manté en aquesta convocatòria l'ajut social complementària "clàusula social".

Són objecte dels ajuts del Pla de Barris: la rehabilitació de patologies estructurals, de façanes, cobertes, mitgeres, de vestíbuls i caixes d'escala, l'adequació d' instal · lacions comunitàries, la unificació d'antenes i aparells d'aire condicionat, la millora de l' accessibilitat i la instal · lació d'ascensors.


En aquests documents podreu trobar les bases i les corresponents modificacions:

1. Bases

2. Convocatòria 2019

 

A continuació, els formularis de sol·licitud per tal d'accedir als ajuts, a la clàusula social i al document de transferència bancària:

 

- Model de sol·licitud de subvenció (FORA DE TERMINI)

- Model de sol·licitud de clàusula social complementària

- Model de justificació de la subvenció

- Alta per a transferència bancària

 

Més informació:

Oficina de Pla de Barris, Aulari antiga Escola Vista Alegre C/ Ramón i Cajal s/n cantonada amb C/ Cervantes

Tel. 93 665 11 50, ext. 1751

 

 

 

 


Revisat: 02/04/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50