PLA DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE CASTELLDEFELS 2014-2020

Imatge

L'Ajuntament de Castelldefels té entre les seves prioritats potenciar l'acció internacional del municipi i reforçar-ne la seva projecció exterior. Per aquest motiu, Castelldefels ha elaborat el seu primer Pla de Projecció Exterior 2014 – 2020, que permetrà, a través del reforç estratègic de la seva acció internacional, millorar les polítiques públiques i el desenvolupament del territori, contribuint alhora a la consecució dels objectius de l'estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Aquesta aposta política ve motivada per diferents elements que tenen una implicació clara en la realitat del municipi:

  • El creixent entorn global que caracteritza les nostres societats i que té un impacte clar en la situació socioeconòmica i cultural de Castelldefels.
  • La necessitat d'obrir la ciutat a oportunitats que procedeixin de més enllà de l'àmbit estrictament local.
  • La voluntat de projectar l'especificitat social i cultural de Castelldefels.
  • L'interès en aprendre d'experiències reeixides d'altres ciutats que puguin ser d'aplicació a l'entorn local.
  • La defensa dels interessos del municipi davant de les institucions europees i la voluntat, alhora, d'introduir en l'agenda local els principals debats que tenen lloc en el pla europeu i internacional amb incidència local.
  • La possibilitat d'accedir a fonts de finançament i subvencions europees que poden ser claus per a dur a terme projectes en l'àmbit municipal.
  • La preocupació per preparar la ciutat davant dels reptes de futur i d'aproximar a la població a la realitat d'altres territoris.

L'Ajuntament de Castelldefels compta amb un recorregut internacional considerable, tant desplegant activitats en l'àmbit internacional de manera directa, com mitjançant el suport a iniciatives sorgides del teixit associatiu de la ciutat. El Pla de Projecció Exterior recull la trajectòria internacional del municipi i la reforça a partir d'una visió transversal del territori, per tal que estigui millor posicionat a l'hora d'aprofitar i gestionar tant les oportunitats con els reptes que es deriven del context internacional. L'elaboració del Pla ha implicat a més de 70 persones, entre representants dels agents locals i de la ciutadania, esdevenint un espai de treball col·lectiu i de concertació propi d'un projecte de ciutat. A més, des del seu inici i fins avui, ha comptat amb el suport de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.

El Pla de Projecció Exterior vol ser una eina de planificació estratègica i de gestió, que doni coherència al conjunt d'accions en l'àmbit de la projecció exterior i internacional de forma alineada amb l'estratègia del municipi en el seu conjunt. El Pla s'articula al voltant de tres eixos –el coneixement, el turisme i l'esport– que són veritables fortaleses de Castelldefels, amb una trajectòria diferenciada i competitiva, però a la vegada amb potencial internacional encara a desenvolupar.

El Pla de Projecció Exterior de Castelldefels ha estat aprovat en el Ple de l'Ajuntament el 27 de març de 2014. L'aprovació d'aquest Pla situa Castelldefels com un municipi pioner a escala catalana en la planificació estratègica, integrada i concertada de les actuacions de caràcter exterior i internacional del conjunt del seu territori.

 


Revisat: 09/12/2014

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50