Presentació

Què és una OMIC?

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei gratuït de l'Ajuntament de Castelldefels que té com a objectiu ajudar els ciutadans i ciutadanes de la ciutat, ja siguin persones consumidores o usuàries de serveis i a comerciants a conèixer els seus drets i deures en temes de consum.

 

Qui es pot dirigir a l'OMIC?


L'OMIC és un servei de l'Ajuntament de Castelldefels a disposició dels ciutadans i ciutadanes empadronats al municipi. Per accedir al nostre servei és necessari que una de les parts sigui consumidora o usuària destinatària final d'un producte o servei i l'altra part sigui una empresa. No tenim competències en conflictes entre particulars ni entre empreses, excepte en aquells casos en que es tracti d'una microempresa i d'un servei bàsic.


La tasca del personal de l'OMIC consisteix en l'assessorament a la ciutadania i el foment de la mediació i l'arbitratge com a mitjà de resolució de conflictes.
A l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor ens ocupem de:

 

• Facilitar informació i assessorament a la ciutadania per tal de garantir i defensar els drets de les persones consumidores i usuàries de Castelldefels.
 
• Tramitar les reclamacions en matèria de consum que afectin a les persones consumidores, facilitant el diàleg, promovent la comprensió entre les parts i ajudant a cercar solucions al conflicte, mitjançant la mediació.

La mediació és un procediment voluntari de resolució extrajudicial de conflictes en la qual les persones consumidores i els empresaris i empresàries promouen l'obtenció consensuada d'un conflicte, amb la intervenció d'una persona mediadora, que actua com a part imparcial i neutral. (Segons Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum)


Revisat: 15/10/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50