Serveis que us oferim

Quins serveis ofereix l'OMIC?

 • Informació, orientació i assessorament a les persones consumidores sobre els seus drets i deures en matèria de consum, de manera presencial, telefònica i telemàtica.

 • Gestió, anàlisi i tramitació de reclamacions, queixes i denúncies de les persones consumidores.

 • Conciliació entre les parts mitjançant la mediació en cas de conflictes deconsum.

 • Controls de compliment de la normativa de protecció de les personesconsumidores.

 • Foment de l'arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum entre el teixitempresarial.

 • Formació en consum per a les persones consumidores i entitats (tallers, xerrades, presència en mitjans de comunicació locals i supralocals,etc).

 • Realització de projectes i activitats elaborades per a centreseducatius.

 • Elaboració i/o difusió de material informatiu d'interès per a les persones consumidores iusuàries.

 • Suport i col·laboració amb entitats i òrgans relacionats amb elconsum.

SÍ són temes OMIC:

Qualsevol tema de consum, és a dir, totes les qüestiones relacionades amb la compra de béns i de productes i la contractació de serveis, com ara:

 • Serveis de telefonia fixa imòbil.

 • Subministraments (aigua, electricitat,gas).

 • Agències deviatges.

 • Assegurances.

 • Compra i reparació devehicles.

 • Compres en rebaixa, per correu, per correu electrònic, en establiments, fora d'establiments comercials...

 • Entitatsbancàries.

 • Serveis d'assistència tècnica d'aparells d'ús domèstic(SAT).

 • Tintoreries.

 • Etc...

 

NO són temes de consum i no disposem de legitimació per a intervenir:

 • Persones consumidores no empadronades aCastelldefels

 • Temes que estan o han estat sotmesos a la viajudicial.

 • Qüestions penals: delictes, faltes,etc.

 • Temes laborals: contractes, convenis de treball,etc.

 • Dret civil: herències, divorcis, separacions, assumptes entre particulars,etc.

 • Problemàtiques derivades de la convivència en comunitats depropietaris.

 • Temes de lloguer: desnonaments, arrendadors contra arrendataris, etc (excepte qüestions relatives amb l'increment dellloguer).

 • Problemes amb l'administració pública: multes, impostos, subvencions, qüestions urbanístiques, Patronats Municipals, Escoles Públiques, Mobiliari Urbà (cabines telefòniques, bústies de correus...) Autobusos Mohn,etc.

 • Estrangeria: Assumptes on la persona consumidora és un empresari o professional que actua dins del marc de la seva activitat comercial oempresarial.

 • Casos on s'hagin produït intoxicacions, lesions, mort o existeixin indicis racionals de delicte.

 

*Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 


Revisat: 15/10/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50