Serveis que oferim

 1. INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT TÈCNIC

Oferim un servei d'informació i assessorament tècnic i normatiu que abasta les següent àrees:

 • Informació urbanística: presencial, telefònica i telemàtica.
 • Informació i assessorament urbanístic especialitzat amb cita prèvia amb el personal tècnic.
 • Informació sobre autoritzacions i llicències d'activitats econòmiques: presencial, telefònica i telemàtica.
 • Informació i assessorament tècnic especialitzat amb cita prèvia amb el personal tècnic sobre normatives d'aplicació a les autoritzacions i llicències d'activitats econòmiques.
 • En casos d'urgència, realitzem la inspecció tècnica sobre l'estat de conservació dels edificis.
 1. OBRES

Informació i tramitació de:

Emissió de certificats (de numeració i denominació de carrers, d'antiguitat i legalitat, de planejament, d'assenyalament d'alineacions, per la inscripció al Registre de la Propietat, d'agrupament familiar, etc). link

 1. ACTIVITATS:

Informació i tramitació de:

 1. VIA PÚBLICA:

Informació i tramitació de:

 1. DENUNCIES

Informació i tramitació de:

 • Expedients de denúncies ciutadanes relatives a la vulneració de la normativa urbanística (d'edificació i salubritat).
 • Expedients de denúncies ciutadanes relatives a la vulneració de la normativa aplicable a les diferents activitats.
 • Expedients de denúncies ciutadanes relatives a la vulneració de la normativa aplicable als Serveis de Temporada i fixes de la platja.
 • Expedients de denúncies relatives a l'incompliment de l'Ordenança de Civisme i altres Ordenances Municipals.
 1. PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Informació i tramitació de:

 • Gestió de figures de planejament urbanístic (Plans especials, Plans de millora urbana, modificacions del Pla General Metropolità, modificacions de Normes Urbanístiques, ...)
 • Figures d'execució del planejament i projectes de reparcel·lació, compensació, cooperació, expropiació i projectes d'Urbanització
 • Declaració de ruïna

 

7. PATRIMONI                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Informació i tramitació de :

Adquisició i venda de patrimoni

Defensa de béns patrimonials

 

 


Revisat: 23/11/2018

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50