Serveis que us oferim

 

1. INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT TÈCNIC

 

Oferim un servei d'informació i assessorament tècnic i normatiu que abasta les següent àrees:

 

 • Informació urbanística: presencial, telefònica i telemàtica.
 • Informació i assessorament urbanístic especialitzat amb cita prèvia amb el personal tècnic.
 • Informació sobre autoritzacions i llicències d'activitats econòmiques: presencial, telefònica i telemàtica.
 • Informació i assessorament tècnic especialitzat amb cita prèvia amb el personal tècnic sobre normatives d'aplicació a les autoritzacions, llicències d'activitats econòmiques i comunicacions prèvies.
 • En casos d'urgència, realitzem la inspecció tècnica sobre l'estat de conservació dels edificis.

2. OBRES

Informació i tramitació de:

 

3. ACTIVITATS

 

Emissió de certificats (de numeració i denominació de carrers, d'antiguitat i legalitat, de planejament, d'assenyalament d'alineacions, per la inscripció al Registre de la Propietat, d'agrupament familiar, etc).
 

Informació i tramitació de:

 

 

4. VIA PÚBLICA

Informació i tramitació de:

 

 • Adjudicacions serveis fixes i de temporada a la platja (guinguetes, terrasses, hamaques, para-sols, etc.).

 

5. DENÚNCIES


Autoritzacions d'activitats puntuals: (rodatges, reportatges fotogràfics, venda ambulant, activitats lúdiques, etc.).

 

Informació i tramitació de:

 

 • Expedients de denúncies relatives a la vulneració de la normativa urbanística (d'edificació isalubritat).

 • Expedients de denúncies relatives a la vulneració de la normativa aplicable a les diferentsactivitats.

 • Expedients de denúncies relatives a la vulneració de la normativa aplicable als Serveis de Temporada i fixes de laplatja.

 • Expedients de denúncies relatives a l'incompliment de l'Ordenança de Civisme i altres OrdenancesMunicipals.

 

6. PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Informació i tramitació de:

 

 • Gestió de figures de planejament urbanístic (Plans especials, Plans de millora urbana, modificacions del Pla General Metropolità, modificacions de Normes Urbanístiques,...)

 • Figures d'execució del planejament i projectes de reparcel·lació, compensació, cooperació, expropiació i projectesd'Urbanització

 • Declaració deruïna

 

7. PATRIMONI

 

Informació i tramitació de:

 

 • Adquisició i venda de patrimoni.

 • Defensa de benspatrimonials.

 

 

*Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 


Revisat: 20/10/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50