A què ens comprometem

 • Facilitar a la ciutadania la màxima informació disponible abans i durant la tramitació d'una forma clara i entenedora sobre qualsevol dels tràmits indicats en aquesta carta, tant de forma presencial com telefònica o telemàtica

 • Procurar uns tràmits àgils i eficients, complint amb els terminis establerts per a cada sol·licitud.

 • Realitzar el seguiment de les queixes, disconformitats i suggeriments de la ciutadania per donar una resposta en un termini màxim de 30 dies.

 • Donar cita amb el personal tècnic de les diferents àrees en un termini inferior a 15 dies.

 • Permetre l'accés als formularis requerits per a les diferents sol·licituds a través del lloc web municipal

 • Promoure i desenvolupar la tramitació telemàtica dels diferents serveis oferts.

 • La millora continuada dels procediments i la documentació administrativa per a les diferents tramitacions.

Com mesurem els nostres compromisos

 • %  de queixes i suggeriments (DC's) gestionades sobre el total.

 • Nombre d'expedients (PAC'S) gestionats referents als Serveis que oferim d'obres.

 • Nombre d'expedients (PAC's) gestionats referents als serveis que oferim d'activitats econòmiques

 • Nombre d'expedients (PAC's) gestionats referents als serveis que oferim d'autoritzacions a la via pública

 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei (anual).

 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) .relatives al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual).

 

Indicadors Àrea Jurídico-Administrativa 2019

Indicadors Àrea Jurídico-Administrativa 2018

Indicadors Àrea Jurídico-Administrativa 2017

Indicadors Àrea Jurídico-Administrativa 2016

Indicadors Àrea Jurídico-Administrativa 2015


Revisat: 28/11/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50