Què és la Garantia Juvenil?

Imatge

La Garantia Juvenil representa una nova generació de mesures promogudes pel Fons Social Europeu, per fer més efectiva la incorporació activa dels i les joves al mercat de treball, oferint una sèrie d'instruments orientats a facilitar la transició d'aquests a l'ocupació.
Aquesta iniciativa té, per tant la finalitat de reduir l'atur juvenil, i millorar la ocupabilitat dels joves, garantint oportunitats per als joves i oferint ajuts per a les empreses, basant-se en programes de FORMACIÓ per a desenvolupar competències professionals, INSERCIÓ en el mercat laboral (pràctiques o contractes laborals), EMPRENEDORIA i autoocupació, i ORIENTACIÓ laboral, segons les necessitats i interessos dels joves. 

Quins són els destinataris de la Garantia Juvenil?

Joves entre 16 i 29 anys, que no estiguin treballant ni estudiant.

Quins són els requisits d'accés al Programa?

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels estats que formen part de l'acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat en qualsevol municipi de Catalunya.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Quins recursos ofereix?

El jove que formi part del Programa tindrà un seguiment i tutorització per part d'un Tècnic d'Ocupació per identificar la seva situació ocupacional, i així establir conjuntament un projecte professional. Els recursos i serveis que ofereix són:

  • Orientació i assessorament professional
  • Recerca de treball
  • Formació en idiomes i TIC
  • Programes de formació i treball
  • Pràctiques laborals
  • Ofertes de treball (subvencions per a empreses)
  • Subvencions per a joves emprenedors
  • Programes de mobilitat internacional
 

Com pots accedir-hi?

Per obtenir més informació sobre la GARANTIA JUVENIL, cal dirigir-se:

• La Guaita, Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.
Carretera de la Sentiu, 1, 08860 Castelldefels
Tel. 93 635 25 75

• Punt d'informació Juvenil. Casal de Joves, Centre Cívic Frederic Mompou
Plaza Juan XXIII, s/n, 08860 Castelldefels
Tel. 671 045 556

Tècnica Impulsora de Garantia Juvenil: María Moya García
garantia.juvenil@castelldefels.org

 

També, pots descarregar-te el formulari d'inscripció i presentar-ho en qualsevol d'aquests dos punts, en el següent horari: En el PIJ, Casal de Joves els Dilluns i Dimarts de 11:30h-19:00h, i a la Guaita els Dimecres, Dijous i Divendres de 8:00h-15:00h.
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta-thi/

 


Revisat: 13/01/2017

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50