Educació de persones adultes

 Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes el seguiment

 • Del 21 al 29 de juny de 2021: presentació de sol·licituds

  És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

 • 6 de juliol de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

  Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. La publicació de la llista tindrà lloc a partir de les 14.00 hores 

 • 7 de juliol del 2021: sorteig del número de desempat

  El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

 • Del 6 al 12 de juliol de 2021: presentació de reclamacions

  Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació utilitzant l'eina electrònica per adjuntar reclamacions.

 • 13 de juliol de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

  Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent. La publicació de la llista tindrà lloc a partir de les 15 hores.

 • 15 de juliol de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

  Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

 Formalitza la matriculació

 • Del 2 al 9 de setembre de 2021: matriculació

  Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada.

 • A partir del 10 de setembre de 2021: matrícula dels alumnes de la llista d'espera

  Període de matriculació dels alumnes en llista d'espera.

+INFORMACIÓ


Revisat: 11/03/2021

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50